ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาสที่ 2 ปี 2557

• จำนวนนักท่องเที่ยว 5.32 ล้านคน (-12%) สร้างรายได้ 2.35 แสนล้านบาท (-10%) (ข้อมูล ประมาณการจากกรมการท่องเที่ยว) ทุกภูมิภาค ล้วนมีการชะลอตัว ยกเว้น แอฟริกา ยุโรป และ โอเชียเนีย

 

• จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย สปป.ลาว รัสเซีย และญี่ปุ่น ส่วนตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ได้แก่ อิสราเอล สปป.ลาว และบราซิล ส่วนตลาดที่หดตัวมากที่สุด คือ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต และไต้หวัน ตามลำดับ

• สาเหตุหลักของการชะลอตัว มีดังนี้

 

  • ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก (20 พ.ค. 2557 ) และการเข้าควบคุมอำนาจการบริหาร ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (22 พ.ค. 2557) ส่งผลให้มีการประกาศเคอร์ฟิว (บางพื้นที่) และต่อมาแม้จะมีการยกเลิกเคอร์ฟิว ทั่วประเทศในวันที่   13 มิ.ย. 2557 แต่นักท่องเที่ยว ได้ชะลอการเดินทางทันทีที่มีการประกาศไปแล้ว
  • เหตุแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกในจังหวัด เชียงราย
  • เหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • การหันเหการเดินทางไปยังประเทศคู่แข่งขัน ในตลาดตะวันออกกลางและออสเตรเลีย
  • ปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ของตลาดหลัก เช่น รัสเซีย และญี่ปุ่น

 

 

แนวโน้มยอดการจองบัตรโดยสารเครื่องบินในไตรมาสที่ 3 ปี 2557

• ภาพรวมยอดการจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้าในไตรมาส ที่ 3 ชะลอตัว 22%

• ทุกภูมิภาคมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

• แนวโน้มการเดินทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภูเก็ต และสมุย ยังส่งสัญญาณการชะลอตัว ยกเว้นท่าอากาศยานกระบี่ แต่เมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งหลักของประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ประเทศไทยยังได้ส่วนแบ่งเหนือคู่แข่งขัน

• คาดว่าตลาดจะกลับมาฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 4 หลังจากมาตรการ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทั้งการ ดำเนินการด้านการตลาดที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานต่างประเทศ

 

จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรก และเป้าหมายปี 2557

• จากแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทำให้มีการ ปรับเป้าหมายปี 2557 ให้เหลือรายได้ 1.17 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยว 25 ล้านคน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ การท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรกของเกือบทุกภูมิภาค มีแนวโน้ม ใกล้ร้อยละ 50 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ภูมิภาคยุโรป’ และ ‘ภูมิภาค อเมริกา’ ทีมี่ความเป็นไปได้มากกว่า่เป้าหมายเดิมที่กำหนดก่อนเกิดวิกฤติ

• จากข้อมูลประมาณการจากกรมการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2557 สร้างรายได้ 5.47 แสนล้านบาท    (-7%) และ มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.76 ล้านคน (-10%)

• ไตรมาสที่ 2 จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ สาเหตุหลักจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก และการเข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ส่งผลให้รัฐบาลของแต่ละประเทศประกาศ คำแนะนำนักท่องเที่ยว (Travel Advisory) ในระดับที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีทั้งหมด 65 ประเทศที่ประกาศให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่ยังไม่ถึงขั้นยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 2557)

• ในไตรมาสที่ 3 สถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดต่างประเทศ คาดว่าจะยังคงชะลอตัว โดยมีปัจจัยหลักมาจากความไม่เข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองของไทยภายใต้การรัฐประหาร ทำให้ บางตลาดหันเหไปยังแหล่งท่องเที่ยวคู่แข่ง (Shift Destination)

• อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการฟื้นตัวกลับมาอย่างช้าๆ ในไตรมาสที่ 4 ตลาดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ คือ ตลาดในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กลุ่มสแกนดิเนเวีย และตลาด ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

• ตลาดที่คาดว่าจะยังคงขยายตัว คือ ภูมิภาคลาตินอเมริกา (บราซิล และอาร์เจนตินา) และภูมิภาคยุโรปใต้ (อิตาลีและสเปน)

 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไตรมาสที่ 2/2557 เท่ากับ 87 เป็นการประเมินที่ตำที่สุด นับตั้งแต่ปี 2554 สะท้อนถึงสถานการณ์และความกังวลของผู้ประกอบการ

• ในไตรมาสที่ 3/2557 มีระดับการคาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นที่ 95 ซึ่งลดลงจากไตรมาส ก่อนเพียงเล็กน้อย (98)

• หากสร้างความเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติได้ คาดว่าในไตรมาสที่ 3 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.84 ล้านคน ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งปี 26.84 ล้านคน

• แต่หากไม่มีมาตรการที่เหมาะสมทันเวลาอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งปี 2557 ลดลงไป เหลือเพียง 25.59 ล้านคน และรายได้ลดลงถึง 58,400 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย ที่ ททท. กำหนดไว้

 

สถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศไตรมาสที่ 2/2557

 

• สถานการณ์ตลาดในประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 78 เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ถือเป็นสัดส่วนที่สูงซึ่งเป็นผลมาจากเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นช่วงปิดเทอม และมีวันหยุดยาวหลายช่วงในเดือนพฤษภาคม

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการท่องเที่ยวโดยรวม ไม่คึกคักเท่าที่ควร สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและ ปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ลดค่าใช้จ่ายในการเที่ยวแต่ละครั้งลง (ร้อยละ 24) และท่องเที่ยวน้อยลง (ร้อยละ 23) (ที่มา : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) บวกกับมีการประกาศเคอร์ฟิว (23 พฤษภาคม 2557) ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิก และเลื่อนการเดินทางอย่างไม่มีกำหนด โดยเฉพาะ กลุ่มประชุมและสัมมนา

ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ (22 พฤษภาคม 2557) และยกเลิกเคอร์ฟิว (13 มิถุนายน 2557) คนไทยจึงมั่นใจในเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น ประกอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) จัดงานวันธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา และเทศกาล เที่ยวเมืองไทย ส่งผลให้การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายนที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน

• แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศไตรมาสที่ 3 ปี 2557
ไตรมาสที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 41 มีแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และวันแม่ ซึ่งมีการเพิ่มวันหยุดเป็น 4 วัน จุดหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก

นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูการท่องเที่ยว อาทิ การบินไทยเตรียมจัดโปรโมชั่นรายสัปดาห์ ตั้งแต่เดือน สิงหาคมเป็นต้นไป เช่น แคมเปญสิงหาพาแม่เที่ยว ซึ่งสอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และอาจจะช่วยกระตุ้น การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้

อย่างไรก็ตาม ความนิยมเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยยอดจองการเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันเข้าพรรษาและ วันแม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดมหกรรม ‘Thailand Happiness : Street Festival’ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 บริเวณถนนพระรามที่ 1 ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจนถึงสี่แยกราชประสงค์ เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ยังกำหนดจัด FAM Trip ‘Thailand Best Friends Forever’ นำสื่อมวลชน บริษัทนำเที่ยว บล็อกเกอร์ Celebrity และ Friend of Thailand จำนวนไม่ต่ำกว่า 800 ราย จากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยและเข้าร่วมงาน ‘Thailand Happiness : Street Festival’ เพื่อสัมผัสสถานการณ์จริงในประเทศไทย ว่ายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยคลายความกังวลของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกล่มุ ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก รวมถึงตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก ต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น


 

เรียบเรียง : งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด

TAT TOURISM JOURNAL 4/2014
TAT Tourism Journal 4/2014