บทบรรณาธิการ
การติดตามแนวโน้มการท่องเที่ยวเป็นภาระงานที่ถูกระบุไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏอยู่ใน Job Description ของกอง/งานที่สังกัดอยู่ (นั่นก็คือ กองวิจัยการตลาด ททท.) วิธีการติดตามแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ปฏิบัติอยู่ คือ การอ่าน ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น

ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาสที่ 2 ปี 2557

• จำนวนนักท่องเที่ยว 5.32 ล้านคน (-12%) สร้างรายได้ 2.35 แสนล้านบาท (-10%) (ข้อมูล ประมาณการจากกรมการท่องเที่ยว) ทุกภูมิภาค ล้วนมีการชะลอตัว ยกเว้น แอฟริกา ยุโรป และ โอเชียเนีย

ในแต่ละปี กองเผยแพร่โฆษณาต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการจัดทำรายงานโครงการประเมินผลและวิจัยแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลาดต่างประเทศ และ ในปี 2556 บริษัท Envirosell (Thailand) เป็นผู้ศึกษาวิจัย ถึงผลตอบรับของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของ ททท. ตามแคมเปญ ‘Amazing Thailand’ หัวข้อหนึ่งของการวิจัย ที่น่าสนใจ และจะนำเสนอ ในบทความนี้ คือ ดัชนีชี้วัดของประเทศไทยในฐานะ จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่องของการรับรู้แคมเปญ ความผูกพัน และความภักดี ต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว ประเทศไทยในปี 2556


ทำไม

ความจริงมักจะมากับความไม่สวยงาม อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันก่อน

มนุษย์เรามีความไม่สมบูรณ์เป็นเรื่อง ธรรมชาติ ส่วนเรื่องที่ผิดธรรมชาติ คือการไปสู่ความสมบูรณ์แบบ งดงามทุกกระเบียด กริ๊บทุกตารางเมตร ความเพอร์เฟ็กต์นั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ ต้องออกแรงสร้างมันขึ้นมา ที่ใช้คำว่า ‘ออกแรง’ ก็เพราะว่า มันผิดธรรมชาติ มันต้องใช้ระเบียบ อันแข็งแกร่งในการสร้าง ความสมบูรณ์นั้นขึ้นมา

DNAIndia.com ได้กล่าวถึงแนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในปี 2014 โดยสรุปได้ดังนี้

Solo Travel :: นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มนิยมเดินทางคนเดียวมากขึ้น โดยเฉพาะ กลุ่มผู้มีอายุน้อยที่มีรายได้ดี แต่มีตารางเวลาที่ไม่แน่นอน ทำให้หาเพื่อน เดินทางท่องเที่ยวในเวลาที่ว่างตรงกันได้ค่อนข้างยาก เป็นผลให้กลุ่มคน เหล่านี้เลือกเดินทางเอง ประกอบกับเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางมีมากขึ้น ทำให้การเดินทางลำพัง เป็นไปอย่างง่ายดาย

 

เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีสองสามีภรรยาชาวโปแลนด์ เสียชีวิตในระหว่างการพา ครอบครัวไปท่องเที่ยวประเทศโปรตุเกส

ถ้าเป็นเมื่อก่อน การเดินทางท่องเที่ยวไปต่างบ้านต่างเมืองแล้วเสียชีวิต อาจจะไม่ใช่เรื่อง แปลกประหลาด เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะมีอันตรายหลายอย่างที่ต้องเผชิญ แต่สำหรับข่าวนี้ กลับกลายเป็นข่าวที่แชร์กันสะพัด เพราะในยุคสมัยของโซเชียลมีเดีย สาเหตุการเสียชีวิตของ นักท่องเที่ยว คือพวกเขาพยายามถ่ายภาพเซลฟีที่ริมหน้าผา Cabo da Roca แล้วก็พลัดตก ลงไปพร้อมกัน 

งาน Cannes Lions International Festival of Creativity 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2557 ที่เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยในครั้งนี้เป็นการ จัดงานครั้งที่ 61 ในงานมีการจัดการประชุมสัมมนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยความยาวกว่า 300 ชั่วโมง ส่วนแรกเป็นการสัมมนาภายใต้แนวคิด Creative in Action โดยผู้มีชื่อเสียงจากวงการโฆษณาที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่การ ปฏิบัติจริงในที่สุด

ปัจจุบัน การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเข้มข้น ประเทศ ต่างๆ ล้วนมีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปยังประเทศตน สหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เริ่มจริงจัง โดยมีการจัดทำBrand USA ขึ้น จากการบรรยายของ Alfredo Gonzalez, Senior Vice President Global Partnership Development, Brand USA2 มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

จากการที่คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ได้ขอความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูลเพื่อการปฏิรูป ประเทศไทยในด้านต่างๆ มายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และกระผมได้รับมอบหมายให้นำเสนอในประเด็นของแนวทาง การปฏิรูปการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ใน 16 ด้านของ ‘นิด้าโมเดล‘ ที่เตรียมการนำเสนอให้กับ คสช. ต่อไป จึงขอแลกเปลี่ยนข้อมูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ใน 13 นักธุรกิจสตรีชั้นนำระดับโลก The Leading Women Entrepreneurs of the World, นักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2550 โดยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, The Women Who Make a Difference Awards 2012 โดยนิตยสาร Thailand Tatler และรางวัลอื่นๆ เช่น สตรีไทยดีเด่น สภาสตรีแห่งชาติฯ ปี 2555 และนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 โดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การท่องเที่ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบ จุดหมาย ปลายทางก็กว้างไกลกว่าที่คนเราคิดกันมากมายนัก การท่องเที่ยวแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้ว (อย่างน้อยๆ ก็น่าจะหลายร้อยปี) แต่เพิ่งจะมา ‘บูม’ เอาเมื่อไม่นานมานี้ คือการท่องเที่ยวไปในสถานที่ ที่เกิด ‘หายนะ’ ขึ้นกับอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ หรือชีวิตผู้คน ก็ตาม

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม’ ซึ่งจะทำให้ทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย มีประชากรรวมทั้งสิ้น 610 ล้านคน เท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์ของ ประชากรโลก (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) มีระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น

“ในปี 2558 เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กันแล้ว” เป็นคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยมากในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงต่างเร่งเตรียมความ พร้อมเพื่อรับโอกาสต่างๆ ที่จะเข้ามาภายหลังการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลายหน่วยงานพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระบบการทำงาน หลายหน่วยงานดำเนินการวางแผน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อหาโอกาสสำหรับตนเอง ในเวทีอาเซียน ไม่เว้นแม้แต่ภาคการท่องเที่ยว