บทบรรณาธิการ

บทความในจุลสารวิชาการการท่องเที่ยวฉบับนี้ค่อนข้างหลากหลาย ตามวิถีการท่องเที่ยวที่มี หลายองค์ประกอบ เฉกเช่นเดียวกับศาสตร์ทางการท่องเที่ยวที่หล่อหลอมศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบิน การจัดการอย่างยั่งยืน มานุษยวิทยา จิตวิทยา  การท่องเที่ยวจึงได้ยืมศัพท์เทคนิคของศาสตร์อื่นๆ มาใช้ เช่น PANKs, Happiness  Index,  Low Carbon, Pop Culture, Soft Content


ภาพรวม

          สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 มีทิศทางที่สดใส  ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้เติบโตร้อยละ 23 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 19.67 ล้านคน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 853,122 ล้านบาท (ทั้งนี้ สถิติเดือนกันยายนยังคงเป็นตัวเลขประมาณการจากกรมการท่องเที่ยว) 


1.  เมื่อทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2556 ตลอดทั้งปี มีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจทั้งที่เป็นเหตุการณ์ภายนอกประเทศ และเหตุการณ์ในประเทศ ทั้งที่เป็นเรื่องดีและเรื่องร้าย (ต่ออุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทยในภาพรวม) การบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ ทำให้เราไม่หลงลืม และใช้ประโยชน์จากการบันทึกนั้นเพื่อทบทวนการทำงานที่ผ่านมา     

2. ในปี 2555  eTAT Journal ไตรมาส 1/2013 มีบทความที่เกี่ยวกับ เหตุการณ์สำคัญในปี 2555 ซึ่งหลายเหตุการณ์ยังไม่จบ ต้องติดตามต่อเนื่อง ถ้าลองย้อนกลับไปดูจะพบว่า มีเรื่องให้ฉุกคิดมากมาย อาทิ 


ผลจากการสำรวจ

1. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

      1.1 การวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 

      จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม โดยแบ่งเป็น

เกริ่นนำเสียก่อนว่า เมื่อพูดถึงมรดกโลกสุโขทัย ก็มีความจำเป็นต้องอ้างอิงถึง ‘Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns’ ซึ่งถูกบรรจุไว้ในรายชื่อบัญชีมรดกโลกนับตั้งแต่ พ.ศ. 25342 โดยที่ ‘เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร’ นั้นหมายถึงอุทยานประวัติศาสตร์ 3 แห่ง คือ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ซึ่งภายในประกอบไปด้วย โบราณสถาน  บ้านเรือนอยู่อาศัย โรงเรียน วัด ที่ดินทำกินของชาวบ้าน ไร่นาสวน และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ แหล่งน้ำ ภูเขา เป็นต้น

wtm

Euromonitor International บริษัทวิจัยชั้นนำของโลกได้นำเสนอแนวโน้มการ ท่องเที่ยวโลกในงาน World Travel Mart 2013 (WTM 2013) ที่กรุงลอนดอน  สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้

1. Americas : PANKs – A New Demographic

กลุ่มทางการตลาดใหม่ที่เรียกว่า ‘PANKs’ หรือ ‘Professional Aunt, No Kids’ ผู้ซึ่งมีการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวหลายพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเดินทางท่องเที่ยวกับหลานๆ 

คงมีหลายคนที่เกลียดและกลัว ไม่กล้าดูหนังแนว Torture Porn หรือที่เรียกว่าแนว ‘ทัณฑ์ทรมาน’ แต่ก็มีอีกหลายคน รวมถึงผมด้วย ที่ชอบดูหนังแนวนี้มาก เพราะรู้สึกว่ามันสร้างความตื่นเต้นเร้าใจได้มากกว่าหนังผีแนวอื่น อย่างไรก็ตาม หนังแนวนี้บางเรื่องทำออกมาได้อย่างมีศิลปะ ประเด็นลึกซึ้ง เราจึงควรจะดูมันอย่างละเอียดลออ มากกว่าจะร้องยี้แล้วโยนทิ้งไป หรือมากกว่าจะนั่งดูอย่างสะใจสนุกสนานเท่านั้น

          World Travel & Tourism Council (WTTC)  ได้จัดการประชุมสุดยอดในภูมิภาคเอเชียขึ้นเป็น ครั้งแรกระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2556 ณ โรงแรม Lotte กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับแนวโน้มของโลกในประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว สำหรับ Keynote Speaker ได้แก่  นายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราช-อาณาจักร ในการประชุมครั้งนี้มี Theme คือ ‘Staying Ahead of Tomorrow’ และมีการแบ่งหัวข้อย่อย ในการอภิปรายและนำเสนอข้อมูลเป็น 7 หัวข้อย่อย สาระสำคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้


ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

เรามีนัดกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน คือ ศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ ทั้งสองท่านสละเวลาในวันหยุดมานั่งสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดที่เป็นทั้งบ้าน ทั้งที่ทำงาน เป็นจังหวัดที่มีหลายหน่วยงานในประเทศไทยมุ่งกำหนดภาพลักษณ์ให้เป็น Creative City เป็น Mice City และหลายสำนักในต่างประเทศได้จัดอันดับให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับโลก


แอนนา ซุย แฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นนำของโลก เคยกล่าวไว้ว่า

 1. I love going to flea markets  especially when I am traveling, because I love seeing the stuff of other cultures,  handicrafts and things with historical content.

ฉันรักการไปตลาดเห็บ โดยเฉพาะ เวลาเดินทาง เพราะฉันรักที่จะได้เห็นข้าวของจากต่างวัฒนธรรม งานฝีมือ และสิ่งของต่างๆ ที่มีประวัติศาสตร์อยู่ในตัว

หลักการพื้นฐานอันหนึ่งในการทำสื่อนั้น คือ การย่อยทุกอย่างให้ง่ายและเคลียร์ จบได้ในประโยคเดียว มีใจความสั้นๆ ซื่อๆ จะส่งผลให้ผู้รับสารนั้นสามารถจดจำสื่อและสารที่เราส่งไปได้อย่างง่ายดาย แถมยังเป็นการโชว์ทักษะของผู้ส่งสาร เพราะยิ่งพื้นที่สำหรับบรรจุสารน้อยลงเท่าไหร่ ผู้สร้างงาน ย่อมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อให้ได้สารครบถ้วนในพื้นที่จำกัด แถมความท้าทายอีกนิดคือ ต้องทำอย่างไรให้มันออกมาดูสวยงาม ฟังแล้วเข้าหู เห็นแล้วจำได้ ชอบแล้วเอาไปแชร์ กดไลค์แล้วเอาไปใช้ต่อในชีวิตประจำวัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนา ‘เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลสู่ AEC’ ขึ้น เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2556 ณ โรงแรม  โนโวเทล แพลตตินั่ม กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล


“ฉันไม่ประสงค์จะได้อะไรจากเขมร นอกจากเกียรติยศชื่อเสียงที่จะมีสืบไปในภายภาคหน้า ว่าได้กอบกู้ชาติเขมรไว้  ไม่ให้พระบวรพุทธศาสนาในเขมรต้องเป็นอันเสื่อมสลายไป”

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รับสั่งกับนักองค์ด้วงเมื่อ พ.ศ. 2383

          สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากำลังเข้าสู่สภาวะของความเปราะบางเป็นอย่างยิ่ง อันเป็นผลจากการยื่นคำร้องของรัฐบาลกัมพูชา ในการให้ศาลโลกตีความเพื่อชี้แนวเส้นรอบตัวปราสาทพระวิหาร (Vicinity)  ผลของการตีความดังกล่าวอาจนำไปสู่การปลุกกระแสชาตินิยมเก่าในไทย ซึ่ง ผูกโยงกับแนวคิดเรื่องของการเสียดินแดน เพราะการชี้เช่นนี้อาจส่งผลต่อสิ่งที่ฝ่ายไทยเรียกว่า ‘พื้นที่ทับซ้อน’ ได้โดยตรง