ภูมิภาคที่เป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตได้ดีคือกลุ่มตลาดเอเชียตะวันออก (+28%) ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และกลุ่มตลาดอาเซียน (+18%) ได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์สปป. ลาวเวียดนามและกัมพูชารองลงมาคือ  กลุ่มตลาดยุโรป (+12%) และอเมริกา (+8%) แม้ยังคงประสบวิกฤติเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อแต่ยังสามารถรักษาระดับอัตราการเติบโตได้  โดยมีแรงขับเคลื่อนที่ดีจากตลาดรัสเซียกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก CIS สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศละตินอเมริกาอาทิบราซิลอาร์เจนตินานอกจากนี้ประเทศไทยยังรักษาระดับอัตราการเติบโตทางด้านจำนวนนักท่องเที่ยวสูงกว่าอัตราการเติบโตของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6 (UNWTO, ฉบับเดือนธันวาคม 2556)

 

สถานการณ์ภาพรวม

                                    เป้าหมายปี 2556             ผลปี 2556                    ผลปี 2555

จำนวน (ล้านคน)                 24.14 (+8%)              26.74 (+19.6%)         22.35

รายได้ (ล้านล้านบาท)           1.11 (+13%)              1.17 (+19%)             0.98

หมายเหตุ : สถิติปี 2556 เป็นข้อมูลประมาณการจากกรมการท่องเที่ยวณวันที่ 8 มกราคม 2557

 

สถานการณ์ท่องเที่ยวรายภูมิภาคปี 2556

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

            ขยายตัวร้อยละ 39 ทุกตลาดเติบโตดีตลาดจีนขยายตัวมากที่สุดร้อยละ 69 รองลงมาคือไต้หวันร้อยละ 28 และฮ่องกงร้อยละ 23 ตามลำดับโดยมีแรงสนับสนุนที่ทำให้เกิดการขยายตัวดังนี้

            l           การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

            l           กระแสการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ Lost in  Thailand

            l           ข้อพิพาทหมู่เกาะจีนเกาหลีและญี่ปุ่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศหันมาท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นประกอบกับ

            l           การเปิดเที่ยวบินและเพิ่มความถี่เที่ยวบินของหลายสายการบินรวมทั้งการเปิดเที่ยวบินใหม่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยเช่นภูเก็ตและเชียงใหม่

 

ภูมิภาคอาเซียน

            เติบโตร้อยละ 18 ทุกตลาดขยายตัวดีตลาดหลักอาทิมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียมีทิศทางการเติบโตที่สดใส  ขยายตัวร้อยละ 17 ร้อยละ 13 และร้อยละ 32 ตามลำดับ  มีปัจจัยที่ทำให้เกิดการขยายตัวดังนี้

            l           การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

            l           สถานการณ์ชายแดนด้านกัมพูชาพม่าลาวและเวียดนามสงบเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางใต้อยู่บ้างเป็นระยะ

            l           การผ่อนปรนเวลาเข้า-ออกด่านชายแดนพม่าและการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) ระหว่างไทยและพม่า

            l           การเพิ่มเส้นทางคมนาคมทางบก (รถประจำทาง) และ  การเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ระหว่างไทย-ลาว

            l           การเปิดเส้นทางบินใหม่และการเพิ่มความถี่เที่ยวบิน  อีกทั้งสายการบินต้นทุนต่ำในภูมิภาคยังมีการทำโปรโมชั่นลดราคาบัตรโดยสารเพื่อกระตุ้นการเดินทางอยู่เป็นระยะ

 

ภูมิภาคยุโรป

            มีทิศทางการเติบโตที่สดใสนักท่องเที่ยวจำนวนประมาณ 6.31 ล้านคนหรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแทบทุกตลาดล้วนมีการขยายตัวที่ดีได้แก่รัสเซีย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32) ยุโรปตะวันออก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23) มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีของภูมิภาค  ส่วนตลาดเยอรมนีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสหรือแม้แต่อิตาลีสเปนยังคงรักษาระดับอัตราการเติบโตดีอยู่ในช่วงร้อยละ 4-9  ท่ามกลางการเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคยกเว้นตลาดสแกนดิเนเวียฟินแลนด์สวีเดนและเดนมาร์กมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 12 ร้อยละ 7 และร้อยละ 2 ตามลำดับ

 

ภูมิภาคอเมริกา

            ทุกตลาดล้วนขยายตัวดีนักท่องเที่ยวจำนวนประมาณ 1.17 ล้านคนหรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดหลักสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 แคนาดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และได้แรงเสริมที่แข็งแกร่งจากตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกาคือบราซิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ตามลำดับ

 

ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา

            ทุกตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นยกเว้นอิหร่านมีอัตราการเติบโตลดลงจากมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจฉุดให้ภาพรวมของภูมิภาคนี้ยังเติบโตไม่สูงเท่าที่ควรตลาดหลักที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดคืออียิปต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 ซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ตามลำดับส่วนภูมิภาคแอฟริกาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยเป็นการเติบโตของตลาดขนาดเล็กอื่นๆขณะที่ตลาดแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นตลาดหลักของภูมิภาคนี้ปรับตัวลดลงร้อยละ 2 จากปัญหาทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

 

 

ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

ปัจจัยสนับสนุน

 • การได้ประโยชน์จากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาอาทิอียิปต์ซีเรียอิสราเอลและปาเลสไตน์ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหันมาเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น
 • การเปิดและเพิ่มความถี่เที่ยวบินเข้าไทยซึ่งมี Hub ในตะวันออกกลางและยุโรปมากขึ้นทั้งสายการบินหลักและสายการบินต้นทุนต่ำ
 • ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดีในตลาดรัสเซีย / ยุโรปตะวันออก CIS 
 • ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวพรมแดนไทยอาทิการเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (อ.เชียงของ  จ.เชียงรายและอ.แขวงบ่อแก้ว-ห้วยทรายสปป. ลาว) การยกเว้น Visa / การผ่อนปรนในการเดินทางเข้า-ออกทางด่านชายแดนระหว่างไทย-พม่าเอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศแถบอินโด-ไชน่าโดยมีไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทาง

 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค

 • การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงต้นปี (ไตรมาส 2 ของปี 2556)
 • ปัญหาทางเศรษฐกิจของยุโรปและแอฟริกา
 •  นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางมีแนวโน้มหันเหไปท่องเที่ยวยุโรปมากขึ้นด้วยปัจจัยด้านค่าเงินยูโรอ่อนค่าเป็นแรงจูงใจสำคัญ  โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับความนิยมได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร  
 •  แนวโน้มหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Mass จากปัญหาที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในแหล่งท่องเที่ยวหลักอาทิกระบี่ภูเก็ตและพัทยาของตลาดสแกนดิเนเวีย
 •  สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในไทยที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี 2556 - ปัจจุบัน 

 

แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศในปี 2557

คาดว่าสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของตลาดต่างประเทศในปี 2557 จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง  โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้

l ประเทศไทยยังคงมีปัจจัยแข็งแกร่งจากภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าเงินสูงในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน

l แรงขับเคลื่อนด้วยกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพอาทิกลุ่มตลาดเอเชียตะวันออกกลุ่มอาเซียนกลุ่มยุโรปตะวันออก

l แนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวมของโลกในปี 2557 คาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นหลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินของภาครัฐลงโดยเฉพาะประเทศกลุ่มมหาอำนาจเช่นการปรับลดดอกเบี้ยของญี่ปุ่นการพิจารณาลดมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศในสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรเยอรมนีที่มีการผ่อนคลายมาตรการรัดเข็มขัดลง / มีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นขณะที่ไอร์แลนด์เป็นชาติแรกใน 4 ชาติยูโรที่ได้ออกจากโครงการช่วยเหลือทางการเงินของ EU/IMF เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาเป็นต้น

l การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน / การเพิ่ม Seat Capacity /  การเพิ่มเที่ยวบินเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในตลาดเอเชียอาทิจีนฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียพม่าลาวมาเลเซียและอินโดนีเซียตลาดยุโรปอาทิรัสเซียยูเครนเดนมาร์กและสหราชอาณาจักรตลาดตะวันออกกลางอาทิสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกี

 

ปัจจัยเสี่ยงภายในได้แก่

 • สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทย
 • ปัญหาภาพลักษณ์เชิงลบในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก
 • ปัญหาความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
 • ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

 

ปัจจัยเสี่ยงภายนอกได้แก่

 • ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก
 • ภัยธรรมชาติและโรคระบาดที่อาจทวีความรุนแรง
 • กรณีการออก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคจีนที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา
 • การดำเนินงานทางการตลาดเชิงรุกของประเทศคู่แข่งขันจากนโยบายการเปิด AEC อาทิ  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ศรีลังกา  ลาว เวียดนาม พม่า

  

เรื่อง : งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศกองกลยุทธ์การตลาด