บทบรรณาธิการ
นักท่องเที่ยวจีน 8 เดือน 3.2 ล้าน

ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหน่วยงานต่างๆ เชิญผู้เขียนไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว นานๆ จะมีคนเชิญ เลยคิดเยอะ เพราะเริ่มไม่มั่นใจว่าจะมีอะไรไปพูด ไปแลกเปลี่ยน ก่อนอื่นก็ดูจากหัวข้อที่ระบุไว้ว่าจะบรรยายได้หรือไม่ มีเวลาเตรียมข้อมูลหรือไม่ การรับบรรยายในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องหาข้อมูลประกอบ และที่สำคัญคือ ต้องเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบ ดังนั้น หัวข้อที่รับบรรยายจึงป้วนเปี้ยนแถวๆ สถานการณ์ท่องเที่ยว แนวโน้มการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว บางครั้งก็จะมีมาแปลกๆ แหวกแนว เช่น หัวข้อที่มาล่าสุดคือ She-conomy อันนี้ยังงงๆ ว่า จะประมาณไหน

ประมาณ Lady Journey หรือ Woman Traveler อันนี้ต้องเคลียร์กับหน่วยงานที่ติดต่อมาว่า ฉันมาแนวเควียร์ (Queer) เห็นทีจะไม่สามารถบรรยายอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันได้ หรืออาจจะทำให้การสัมมนานั้นบิดเบี้ยว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่ตอบตัวชี้วัด

การเตรียมข้อมูลเพื่อบรรยายทุกครั้ง เป็นช่วงที่จะพบเจออะไรที่ตื่นเต้น เร้าใจ บางครั้งเป็นข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วแต่ต้องการ Update บางครั้งก็เป็นเรื่องใหม่ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน แหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าก็หลากหลาย ข้อมูลส่วนหนึ่งก็มาจากงานวิจัยที่ ททท. ทำ บางทีก็มาจากการนั่งอ่านฟรีก็อปปีตามร้านกาแฟ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดระบบ เรียงลำดับ และนำเสนอ โดยพยายามบริหารความคาดหวังของผู้ฟังให้มากที่สุด

ความตื่นเต้นล่าสุดที่ตาม Update ตัวเลขนักท่องเที่ยว คือ ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2556 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทย 3.2 ล้านคน คาดว่าปีนี้ จะมีคนจีนมาเที่ยวไทย 4 ล้านคน ตัวเลขนี้ ทำให้เราตื่นเต้นจริงๆ ยิ่งถ้าเราดูตัวเลขของตลาดหลักอื่นๆ เช่น มาเลเซีย ก็พบว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวมาเลเซียมีเพียง 1.8 ล้านคนเท่านั้น

ทีนี้ เราลองมาค่อยๆ ดูข้อมูลใดๆ อันที่จะเกี่ยวข้องกับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน มีสิ่งน่าสนใจ ดังนี้

  • ททท. มีสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในจีน 5 แห่ง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง เฉิงตู และกำลังจะเปิดแห่งใหม่ล่าสุด คือ กวางโจว
  • ภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมและทำรายได้สูงสุด ภาพยนตร์เรื่องนี้ ใช้สถานที่ถ่ายทำในประเทศไทย และมีอิทธิพลทำให้คนจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจำนวนมาก
  • ข้อมูลจากงานวิจัยของ ททท. พบว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจีน (ที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้ว) ชื่นชอบ และพลาดไม่ได้ คือ การดูโชว์ ส่วนคนจีนที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเมื่อพูดถึงเมืองไทย ก็จะนึกถึง Lady Boy
  • ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทย คือ การก่อความรำคาญให้คนรอบข้าง สร้างความสกปรกให้กับพื้นที่ การไม่เคารพกฎระเบียบ ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น

คลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจากจีน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเมืองท่องเที่ยวทั่วโลก ปัญหาที่เกิดจากนักท่องเที่ยวจีนจะคล้ายๆ กับที่เกิดในไทย กลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการรับมือกับมวลนักท่องเที่ยวจีน เป็นเรื่องน่าสนใจ และน่าศึกษาติดตามอย่างยิ่ง อันนี้ผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องถึงกับตั้งเป็นโจทย์วิจัยหรือไม่ แต่ลองมานั่งนึกๆ ดู ก็จำได้แม่นว่า สมัยที่ทำงาน ททท. ช่วงแรก ๆ ตอนสังกัดอยู่ที่กองวางแผนโครงการ ก็ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักต่างๆ รวมทั้งการศึกษาเพื่อควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยว สมัยนั้น จะเน้นไปในมิติเรื่องสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศเป็นหลัก ซึ่งมาในยุคสมัยนี้ เราอาจจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นมากขึ้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ “ยิ่งปิด ก็จะยิ่งเปิด” หรือ “ยิ่งน้อย ก็จะยิ่งมาก” อาจจะต้องถูกนำมาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง มากกว่าการใช้เป็นวาทกรรมที่ไม่ว่าใครจะพูดก็จะดูสวย และหล่อเท่านั้น     ยุวดี นิรัตน์ตระกูล


 

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษาระดับ 11
สุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ 10
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
สรรเสริญ เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ    รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
วิไลวรรณ ทวิชศรี         รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
ธวัชชัย อรัญญิก    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
พงศธร เกษสำลี      รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์    รองผู้ว่าการด้านบริหาร
สันติ ชุดินธรา    ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

 

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

 

กองบรรณาธิการ

อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลอสแอนเจลิส
ชูวิทย์ ศิริเวชกุล           ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์      ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
พรหมเมธ นาถมทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว
โศรยา หอมชื่น              หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ        พนักงานวางแผน
สุจิตรา แย้มงามเหลือ      พนักงานบันทึกข้อมูล

 

download PDF และอ่าน ebook

 ดาวน์โหลด PDF และอ่าน eBook คลิกที่นี่


 

สารบัญ

  • บทบรรณาธิการ

Talk from the cover

Tourism Situation

Tourism Poll

Tourism Seminar

Tourism Trend

Low Carbon Tourism

Pop Culture Tourism

Tourism@ AEC

Tourism Research