บทบรรณาธิการ 3/2556
ทวงคืนผัดกะเพรา กับ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

     ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ได้นั่งคุยกับ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง เรื่อง การเติบโตของตลาดจีน รัสเซีย อินเดีย ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น ผลกระทบต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปและสแกนดิเนเวีย และผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว

    ระหว่างคุย ดร.เทิดชาย ก็ไปยกตัวอย่าง เรื่อง ผัดกะเพราที่ควรถูกออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันทั้งช่วงอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส เช่น ผัดกะเพราสำหรับวัยรุ่น หรือ ผัดกะเพราของเด็ก เป็นต้น คุยถึงตรงนี้ ทำให้เรานึกถึง เพจ ทวงคืนผัดกะเพราไม่ใส่ถั่วฝักยาว ข้าวโพดอ่อน และหัวหอมใหญ่ ที่ฮือฮามากในช่วงต้นเดือนมีนาคม และความฮือฮา ฮ้าไฮ้ ก็ยาวนานประมาณ 10 วัน เท่านั้น แอดมินฯ ของเพจนี้ ก็ประกาศปิดตัวในวันที่ 18 มีนาคม 2556


    ปรากฏการณ์ทวงคืนผัดกะเพรา มันก็มาจาก กระแสการทวงคืนนี่ นั่น โน่น เช่น ทวงคืนประเทศไทย ทวงคืนพลังงาน และก็จะคล้าย ๆ กับ กระแส “มั่นใจว่าคนไทยเกินล้าน ....” ตามดูดี ๆ

     กระแสเหล่านี้ มาไว ไปไว ไม่มีอะไรต้องจดจำ เพราะการสร้างกระแสนั้น ๆ ถ้าไม่มีเจตจำนงทางการเมือง หรือ ผลทางธุรกิจใด ๆ ก็ถือว่า ทำไปแบบ มัน ๆ ฮา ๆ

    กลับมาเรื่องท่องเที่ยวอีกครั้ง ประเด็นเรื่อง ปริมาณนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย อินเดียที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ มีบางจังหวัดประกาศว่า จะไม่รับตลาดจีน และร้านค้าบางร้านที่จังหวัดเชียงใหม่ แปะป้ายหน้าร้านว่า No Chinese ปรากฏการณ์นี้ มันคล้ายกับที่เคยเห็นร้านค้าในญี่ปุ่นติดป้ายประกาศว่า No Thai หรือ ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวไทย ประมาณนั้น

    เอาเข้าจริง เรื่องการเดินทางท่องเที่ยว มันก็คือ Cross Culture หรือ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม มันอาจจะมีเรื่องความเข้าใจในฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมองในแง่ความสัมพันธ์ระหว่าง Host กับ Guest ก็น่าจะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ปรุงแต่งได้ ลดรูปได้ เปลี่ยนรูปได้ โดยมีระดับของการยอมรับ ได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าเกินขีดของการยอมรับได้ มันก็ต้องหาทางแก้ อย่างกรณีของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน ก็มีการเสนอให้ทำข้อมูล Do and Don’t คือ ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ หรือการจัดการเรื่องอื่น ๆ ทั้งเรื่องการสื่อสารการตลาด เรื่อง Zoning หากสนใจลองเปิดอ่านในคอลัมน์ Talk from the Cover ภายใต้หัวข้อ ท่องเที่ยวไทย ได้อย่างเสียอย่าง

     ยุวดี นิรัตน์ตระกูล


 

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษาระดับ 11
สุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ 10
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
สรรเสริญ เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ    รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
วิไลวรรณ ทวิชศรี         รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
ธวัชชัย อรัญญิก    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
พงศธร เกษสำลี      รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์    รองผู้ว่าการด้านบริหาร
สันติ ชุดินธรา    ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

 

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

 

กองบรรณาธิการ

อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลอสแอนเจลิส
ชูวิทย์ ศิริเวชกุล           ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์      ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
พรหมเมธ นาถมทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว
โศรยา หอมชื่น              หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ        พนักงานวางแผน
สุจิตรา แย้มงามเหลือ      พนักงานบันทึกข้อมูล

 

download PDF และอ่าน ebook

 ดาวน์โหลด PDF และอ่าน eBook คลิกที่นี่


 

สารบัญ

  • บทบรรณาธิการ

Talk from the cover

Tourism Situation

Tourism Research

Tourism Seminar

Tourism Report

Low Carbon Tourism

Pop Culture Tourism

Tourism@ AEC