บทบรรณาธิการ 3/2556
ทวงคืนผัดกะเพรา กับ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

     ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ได้นั่งคุยกับ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง เรื่อง การเติบโตของตลาดจีน รัสเซีย อินเดีย ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น ผลกระทบต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปและสแกนดิเนเวีย และผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว

    ระหว่างคุย ดร.เทิดชาย ก็ไปยกตัวอย่าง เรื่อง ผัดกะเพราที่ควรถูกออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันทั้งช่วงอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส เช่น ผัดกะเพราสำหรับวัยรุ่น หรือ ผัดกะเพราของเด็ก เป็นต้น คุยถึงตรงนี้ ทำให้เรานึกถึง เพจ ทวงคืนผัดกะเพราไม่ใส่ถั่วฝักยาว ข้าวโพดอ่อน และหัวหอมใหญ่ ที่ฮือฮามากในช่วงต้นเดือนมีนาคม และความฮือฮา ฮ้าไฮ้ ก็ยาวนานประมาณ 10 วัน เท่านั้น แอดมินฯ ของเพจนี้ ก็ประกาศปิดตัวในวันที่ 18 มีนาคม 2556

ปี 2555
    • นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย 22.35 ล้านคน เพิ่มขึ้น 16.24%
    • อันดับ 1 คือ นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2.76 ล้านคน เพิ่มขึ้น 61.97 % (เป็นการขึ้นอันดับ 1ครั้งแรก ทำลายแชมป์เก่า คือ มาเลเซียซึ่งครองอันดับ 1 ติดต่อกันมาถึง 10 ปี)

    • อันดับ 4 คือ นักท่องเที่ยวจากรัสเซีย จำนวน 1.31 ล้านคน เพิ่มขึ้น 24.61 % 

ภาพรวม
     สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยไตรมาสแรก ปี 2556 มีทิศทางสดใสต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตไปในระดับเดียวกันที่ร้อยละ 19 เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 313,315.92 ล้านบาท และมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 6,828,718 คน 

    กระแสการท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม เริ่มให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่ทำลายธรรมชาติ และเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หลายประเทศได้มีมุมมองที่สำคัญว่า การท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างขาดความระมัดระวัง ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวจึงมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการบริหารจัดการ

     เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้จัดการสัมมนา Global Business Dialogue 2012 ขึ้น ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในประเทศไทย มาร่วมแสดงทัศนะ และให้ข้อมูลในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านการค้าการลงทุน และความสามารถของผู้ประกอบการไทยในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ

     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร คือ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้า 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 

     เขาว่า ‘ของฟรี’ ไม่มีอยู่ในโลก หรืออย่างน้อยที่สุด ของที่ ‘ฟรี’ ก็ไม่ใช่ของที่ ‘ดี’ แต่ในโลกที่บริโภคนิยมได้ทำงานของมันถึงระดับสูงสุด มนุษย์ไม่ได้บริโภคหรือใช้ของต่าง ๆ ตาม ‘ความหมาย’ ที่แท้จริงของมันอีกต่อไป เรามักบริโภค ‘สัญญะ’ ของมันมากกว่าคุณค่าอื่น และเมื่อสัญญะนั้นหมดไป ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทิ้งสิ่งนั้น 

ลองดูตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ของเราก็ได้ สมัยก่อน เครื่องใช้ไฟฟ้ามักจะออกแบบมาให้ทนทานแข็งแรง ใครซื้ออะไรมาใช้ มักจะไม่เปลี่ยนกันง่าย ๆ ใช้อะไรก็ใช้สิ่งนั้นอยู่นานนับสิบ ๆ ปี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ โทรทัศน์ 

     เอาเข้าจริงพื้นฐานของมารดาข้าพเจ้านั้นเป็นคนชอบเที่ยว  แกใฝ่ฝันว่าจะได้ไปเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ของประเทศไทยมาโดยตลอด ทุกครั้งที่มีการเชงเม้ง แกจะไม่ใช่คนที่ไหว้สุสานแล้วกลับกรุงเทพฯ แต่จะต้องขอแวะจังหวัดรอบข้างก่อนกลับ แกเป็นคนที่ชอบโทรเข้าไปหา ททท. เพื่อขอข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง (ในยุคที่แกยังไม่รู้จักกับอินเทอร์เน็ต) แต่เอาเข้าจริง แกเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ 

     ด้วยโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะทำงาน ASEAN Tourism Marketing Strategy  จึงได้คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังอาเซียนในปี 2558 ในจำนวนถึง 107.39 ล้านคน
     สำหรับประเทศไทย ซึ่งผลจากการเริ่มก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสามารถลดหรือยกเลิกอุปสรรคระหว่างกันเป็นระยะ ที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การยกเลิกภาษีเดินทาง (Travel Tax) ของประเทศอินโดนีเซีย การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน 

บทนำ
     หากจะพูดถึง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ “ASCC” คงน้อยคนนักที่จะรู้จัก และเข้าใจถึงความหมายของ ASCC อย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับคำฮอตฮิตติดหู อย่างคำว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ “AEC” ทั้งนี้ เมื่อจะต้องทำความเข้าใจกับคำว่า “ASEAN Community” แล้วนั้น ASEAN Community ซึ่งถือเป็นการบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาค หรือภูมิภาคนิยม ซึ่งเป็นการรวมตัวกันภายใต้ภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เกิดขึ้น ภายใต้สามเสาหลัก คือ