บทบรรณาธิการ
ปีใหม่ ไปไหน ?


1
หนึ่งในหลายอย่างที่จำได้ คือ ไม่เคยเห็นความสำคัญกับ”วันสำคัญ” ที่ถูกสถาปนาขึ้นมาเกือบทั้งหมด อย่างเช่นวันปีใหม่  ถ้าเราต้องเขียนการ์ดปีใหม่ให้เพื่อน จะเป็นการเขียนที่ไม่มีคำอวยพร ไม่มีอารมณ์ปีใหม่ การประดิษฐ์คำในตอนนั้น มักจะป้วนเปี้ยนอยู่กับกลุ่มคำเหล่านี้

  

     ข้อมูลจาก Trendwatching.com ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันในปี 2011 เกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย จากกลุ่มตัวอย่าง 12,000 คน ต่อคำถามว่าอะไรคือแรงจูงใจในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นต่างๆ คำตอบที่ได้คือความรู้สึก "ภาคภูมิใจ" ที่พวกเขาได้เป็นผู้ส่งข้อมูลดีๆ ไปให้คนอื่นซึ่งแม้แต่เขาเองก็อาจไม่รู้จักด้วยซ้ำ

 

1. ท่องเที่ยวไทยในเวทีโลก
     การจัดอันดับความนิยม ความโดดเด่น ด้านการท่องเที่ยวในเวทีต่างๆของโลก เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและถือว่าเป็นหมุดหมายแห่งความสำเร็จ จากการประมวลข้อมูลตลอดปี 2555 พบว่า ไทยได้กวาดรางวัลในหลากหลายประเภท อาทิ

 

ความเป็นมา
     วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปเริ่มก่อตัวจากกลุ่มประเทศยุโรปใต้ หรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มประเทศ PIIGS  คือ กรีซ โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ และ สเปน ได้ดำเนินเศรษฐกิจล้มเหลวและก่อหนี้สาธารณะจำนวนมาก ในช่วงปี 2553  ทำให้กลุ่มประเทศในยูโรโซนและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระดมเงินเข้าไปช่วยเหลือ โดยมีเงื่อนไขว่าประเทศกรีซที่ต้องกู้ยืมเงินต้องดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดอย่างเข้มงวด ในช่วงปี 2554  ทั้งนี้กลุ่มประเทศในยุโรปที่เป็นผู้นำทางด้าน

บทคัดย่อ
     การพึ่งพาอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าทางการท่องเที่ยวเพิ่มความต้องการในการทำวิจัยเกี่ยวกับคำพูดปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ในบริบทของภาคอุตสาหกรรมการโรงแรมนั้น การศึกษาวิจัยนี้จะเน้นการศึกษาปัจจัยสำคัญ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความไว้วางใจ และการเลือกของผู้บริโภค โดยใช้รูปแบบการทดสอบเพื่อตรวจสอบตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร คือ

     ‘เทคโนโลยีต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนตามกาลเวลา ไม่ใช่ผู้คนปรับตัวเข้าหามัน’ Carlo Ratti สถาปนิกและวิศวกรผู้มีจินตนาการกว้างไกล  ชาวอิตาเลียน กล่าวไว้ในงานสัมมนา Creative Unfold: Design is Opportunities  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

     ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐและภาคเอกชนได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" (Community-Based Tourism) ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งได้กำหนดหลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างโดยสังเขปว่า เน้นให้คนในชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการท่องเที่ยว และให้ทุกคนในแต่ละชุมชนนั้นๆ มีส่วนร่วมในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังคงเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม

    
     ลองสำรวจตัวเองสักนิดว่า ตอนนี้ ในตัวของเรานั้นมีอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ทั้งรับรู้และส่งข้อมูลข่าวสารกันกี่ชิ้น เพราะเมื่อแก็ดเจ็ตต่างๆ เข้ามาเป็นปัจจัยที่ห้า ในชีวิต เบียด ยานพาหนะตกไปอยู่อันดับถัดไป คงไม่มีใครปฏิเสธว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป เพราะถ้าคิดแบบนั้นอยู่ แปลว่า คุณตกกระแส และพลาดอะไรบางอย่างไปแล้ว  !!!!สิ่งใดที่นักท่องเที่ยวต้องการ ท่านนักท่องเที่ยวต้องได้ ภาพพจน์เกาะสวรรค์เมืองร้อนสมบูรณ์พูนผล  ในความคิดฝันของนักท่องเที่ยว มันหลุดออกมาทั้งแผ่นจากรูปโปสเตอร์โฆษณาขายสวรรค์

ตอนหนึ่งจากหนังสือ ‘ข้างหลังโปสการ์ด’
โดย หลานเสรีไทย (136) 

     ถ้าหากเกาหลีใต้เป็นพ่อค้า เขาก็คงเป็นพ่อค้าที่ฮาร์ดเซลล์แต่ลูกค้าอย่างเราไม่เคยรู้ตัว การสร้างกับดักอย่างสร้างสรรค์ให้บรรดาหนูๆเดินเข้าไปติดกับอย่างมีความสุขก็ถือเป็นเรื่องน่าชมเชย เพราะการทำสองอย่างที่ขัดกันแต่ทำออกมาได้ดีในเวลาเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่าย

 

ในบทความตอนที่ 1 ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลการเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนไปแล้ว 3 ด้าน ได้แก่
1. การเปิดเสรีสินค้า
2. การเปิดเสรีด้านบริการ
3. การเปิดเสรีด้านการลงทุน
สำหรับในตอนที่ 2 จะนำเสนอข้อมูลในลำดับต่อไป ดังนี้