• Youth links their ideas with execution of their ideas. The right and left brains are merging like never before. Marc Landsberg, CEO, MRM Worldwide @ McCann Seminar
  กลุ่มเยาวชนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดและการดำเนินการเข้าด้วยกัน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของสมองซีกซ้ายและขวา
   
 • You collaborate on the studio and then people listen to the result of this collaboration. On the Internet, people experience the collaboration itself.
  Will.i.am, Producer, Entertainer, Technology Advocate @ McCann Seminar
  โดยทั่วไปผู้ชมจะได้ฟังผลจากการร่วมมือระหว่างเอเจนซีและสตูดิโอ ในขณะที่ในสื่ออินเตอร์เน็ตผู้ชมจะได้ประสบการณ์จากการร่วมมือโดยตรง
   
 • TV is not what it used to be.TV is old technology; people are using their tablets to take picture... Imagine if people use the TV to take pictures.
  Will.i.am, Producer, Entertainer, and Technology Advocate @ McCann Seminar
  โทรทัศน์จะไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนที่เคยเป็นในอดีต  ลองจินตนาการถึงการที่ผู้บริโภคถ่ายภาพโดยใช้โทรทัศน์เหมือนกับที่ใช้แท็บเล็ตในการถ่ายภาพในปัจจุบัน
   
 • Everyone is competing for attention. You just can’t be conservative anymore.
  Tod Machover, Composer, Inventor, Educator @McCann Seminar
  ทุกคนต่างแย่งกันเป็นจุดสนใจ คุณไม่สามารถสื่อสารในแนวอนุรักษ์นิยมอีกต่อไป
   
 • Luck isn’t about what happens to you. It’s about what you do with what happens to you.
  Sir Ken Robinson @ Ogilvy Seminar
  โชคไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ หากแต่เป็นการกระทำของคุณต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
   
 • There’s no evidence that I can see that humans are evolving culturally as quickly as we are technologically.
  Sir Ken Robinson @ Ogilvy Seminar
  ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามนุษย์สามารถทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมได้รวดเร็วเหมือนกับที่ทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี
   
 • Women are never portrayed as funny.They’re caring, emotional, etc. But never funny. It’s time to laugh at women.
  Tiffany Rolfe, VP, ECD, CP+B @CP+B Seminar
  ผู้หญิงไม่สามารถเป็นตัวแทนของความขบขัน พวกเธอเป็นตัวแทนของความห่วงใยและอ่อนไหว และน่าจะถึงเวลาที่เราจะหัวเราะให้กับผู้หญิง
   
 • Men who sound like women are Funny Period.
  Jeff Benjamin, CCO, CP+B @ CP+B Seminar
  ผู้ชายที่ดูเหมือนผู้หญิงเป็นสิ่งที่น่าขบขัน
   
 • Inventors are modern story tellers.
  Jeff Benjamin, CCO, CP+B @ CP+B Seminar
  นักประดิษฐ์คือนักเล่าเรื่องสมัยใหม่
   
 • The tech companies including Facebook, Twitter and Microsoft are masquerading as technology companies when they are in fact media owners with their own channels.
  Sir Martin Sorrell, Chief Executive, WPP
  บริษัทด้านเทคโนโลยี เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และไมโครซอฟต์ เป็นบริษัทเทคโนโลยีปลอม ๆ ที่จริงแล้วบริษัทเหล่านี้เป็นเจ้าของสื่อที่มีช่องทางการติดต่อกับลูกค้าของตัวเอง
   
 • Clients and agencies: It’s not about creating fantasy anymore. It’s about creating reality.
  Jim Farley, Group VP, Global Marketing, Sales and Service, Ford @ Ford Seminar
  ในวันนี้ลูกค้าและเอเจนซี่จะไม่ได้พูดถึงการสร้างเรื่องราวแฟนตาซี หากแต่เป็นเรื่องของความเป็นจริง
   
 • Innovation didn’t begin with Silicon Valley.
  Paul Kemp, Editorial Director, Contagious @ Contagious Seminar
  นวัตกรรมไม่ได้เริ่มต้นขึ้นที่ซิลิคอนวัลเลย์
   
 • We need to move away from 360 degree marketing, and towards 365 days a year marketing.
  Jess Greenwood, Director, Contagious Insider @Contagious Seminar
  เราจำเป็นต้องเคลื่อนจากการตลาด 360 องศามาสู่การตลาดแบบ 365 วันต่อปี
   
 • Whatever was good for business, was good for community. Today, whatever is good for community, is good for business.
  Jess Greenwood, Director, Contagious Insider @ Contagious Seminar
  ในอดีตสิ่งที่ดีสำหรับธุรกิจจะดีต่อชุมชน แต่ในขณะนี้สิ่งที่ดีสำหรับชุมชนจะดีต่อการดำเนินธุรกิจ
   
 • Today’s key drivers of change: shift of economic power to east and south, sustainability, and impact of digital.
  Paul Polman, CEO, Unilever @ Unilever Seminar
  ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันคือการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจสู่ซีกโลกตะวันออกและใต้รวมทั้งความยั่งยืนและผลกระทบจากเทคโนโลยี
   
 • In the digital age,agencies must organize around the needs of consumers rather than the needs of clients.
  Paul Polman, CEO, Unilever @ Unilever Seminar
  ในยุคดิจิตอลเอเจนซีควรบริหารจัดการตามความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าความต้องการของลูกค้า
   
 • Retailers have become media companies, and they know their audiences better than we do.
  Paul Polman, CEO, Unilever @ Unilever Seminar
  ผู้ค้าปลีกได้กลายเป็นเจ้าของสื่อที่รู้จักผู้ชมของตนเองเป็นอย่างดี
   
 • The delicate balance between commerce and creative expression in Hollywood is out of balance right now. Hollywood is producing arguably the worst product in a decade.
  Jeffrey Katzenberg, CEO, Dreamworks @The Cannes Debate
  การที่ฮอลลีวู้ดผลิตผลงานยอดแย่ออกมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก
   
 • iPad should have been called the MePad. Everyone of these tablets are a reflection of who you are. I can tell so much about you just looking at all the things on your tablet.
  Jeffrey Katzenberg, CEO, Dreamworks @The Cannes Debate
  ที่จริงแล้วควรเรียก iPad ว่า mePad เนื่องจากแท็บเล็ตจะสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณ และผมสามารถบอกเรื่องราวเกี่ยวกับคุณได้มากมายเพียงแค่ดูสิ่งทั้งหลายในแท็บเล็ตของคุณ
   
 • The marketing world is global, but the consumer is local and needs to be engaged and activated locally.
  Paul Bulcke, CEO Nestlé @ Publicis Groupe Seminar
  การตลาดเป็นเรื่องระดับโลก แต่ผู้บริโภคเป็นเรื่องในระดับท้องถิ่นและต้องการการดูแลในระดับท้องถิ่น
   
 • Creativity is not doing new things. It’s re-wiring existing things in new ways.
  Paul Bulcke, CEO Nestlé @ Publicis Groupe Seminar
  ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การทำสิ่งใหม่ แต่เป็นการนำเสนอสิ่งที่มีอยู่แล้วในวิธีใหม่
   
 • The brand is no longer owned by the companies. At best, it is co-owned with consumers.
  Maurice Levy, Chairman, CEO, Publicis Groupe @ Publicis Groupe Seminar
  แบรนด์ไม่ได้เป็นของบริษัทอีกต่อไป แต่การเป็นเจ้าของร่วมโดยผู้บริโภคเป็นหนทางที่ดีที่สุด
   
 • Great strategy liberates the creativity freedom. 
  Sir John Hegarty, Worldwide Creative Director, BBH @ BBH Seminar
  กลยุทธ์ที่ดีควรให้อิสระแก่ความคิดสร้างสรรค์
   
 • People don’t like advertising. They like what interests them, and sometimes that’s an ad.
  From Akestam Holst Seminar
  ผู้บริโภคไม่ชอบโฆษณา พวกเขาชอบสิ่งที่น่าสนใจซึ่งบางครั้งอาจเป็นโฆษณา
   
 • Agencies should be “day traders in social emotion” tracking what’s said about brands on Twitter, #FB.@simonmainwaring
  เอเจนซี่ควรเป็น “ผู้แลกเปลี่ยนความรู้สึกในสื่อสังคมออนไลน์ประจำวัน” ด้วยการติดตามว่ามีการพูดถึงแบรนด์อย่างไรบ้างในทวิตเตอร์

เรื่อง : @FabianoCoura, head of Planning@R/GA SP
เรียบเรียง : ณัฏฐิรา อำพลพรรณ

Quotes from Cannes Lion 2011 ตอนที่ 1 คลิกที่นี่