I Can See you! Smartphone Use Drives Boom in the Use of Geolocation Software
     จากข้อมูลของ Euromonitor พบว่า ยอดขายโทรศัพท์ Smartphone เพิ่มขึ้นจาก 8.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2005 เป็น 83.1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 โดยที่ตลาดจีนได้กลายเป็นตลาดที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดแทนที่ตลาดสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2009

     


แนวโน้มหลักเกี่ยวกับการใช้ app ที่มีความสามารถในการแบ่งปันสถานที่ (Geolocation) ใน Smartphone:

     ♣ Foursquare เป็น app แรก ๆ ที่ได้รับความนิยม ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในปี 2009 และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมิถุนายน 2011 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนสูงถึง 11 ล้านราย และร้อยละ 50 ของผู้ลงทะเบียนจะอยู่ในสหรัฐอเมริกา และบางส่วนของภูมิภาคเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย

 

 

     ทั้งนี้ Foursquare ได้รายงานว่าในแต่ละวันจะมีจำนวนการ ‘check-in’ เฉลี่ยประมาณ 3 ล้านครั้ง และเชื่อว่าเมื่อสิ้นสุดปี 2011 จะมีจำนวนการ ‘check-in’ ถึงประมาณ 750 ล้านครั้ง

     อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Foursquare เนื่องจากการ update ผ่านการ ‘check-in’ จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น Twitter และ Facebook ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ถูกติดตามความเคลื่อนไหวได้

     ♣ การพัฒนา app เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ในการติดตามลูกผ่านการเคลื่อนที่ของรถประจำทาง โดยบริษัทรถ  ประจำทางสัญชาติสเปน ชื่อ ALSA ได้เปิดตัวบริการ Pequebus ซึ่งเป็นบริการรถบัสสำหรับเด็ก ๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ แก่พ่อแม่ที่จะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของลูกที่ขึ้นรถประจำทางผ่านระบบ GPS ในเว็บไซต์

 

     ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัท Fancy Transport ได้เสนอบริการเช่นเดียวกัน แต่มีการพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการติด Tag ประจำตัวที่สามารถติดตามได้ด้วยระบบวิทยุ (RFID-Radio Frequency Identification) แก่นักเรียน ที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถติดตามสถานที่อยู่และการเคลื่อนไหวของลูก ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือ ผ่านทาง Smartphone

     ♣ app สำหรับโทรศัพท์ที่ชื่อว่า America-based Life 360 จะช่วยให้สมาชิกครอบครัวสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ

     ♣ การติดตามความเร็วของรถผ่าน app ที่ชื่อว่า Speedbump ในสหรัฐอเมริกา จะช่วยให้สามารถติดตาม  และสอดส่องความเร็วของรถที่ขับโดยวัยรุ่นผ่านการเชื่อมต่อกับ Smartphone

 


     ♣ มิติใหม่ในการเล่นเกม โดยบริษัทเกมสำหรับโทรศัพท์ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ข้อมูลจาก Geolocation  และการจดจำภาพ (Image Recognition) เพื่อผสานโลกจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน เช่น เกม Shadow Cities ที่ใช้สถานที่อยู่จริงของผู้เล่นเกม และให้ผู้เล่นสามารถเดินทางไปยังบริเวณที่อยู่ของเพื่อนบ้านได้ ทั้งนี้ เกมในลักษณะดังกล่าวได้สร้างโอกาสทางการตลาดเป็นอย่างมาก โดยตราสินค้า อาคาร และสินค้าสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในเกมที่มีผู้เล่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดจริง

     ♣ ความนิยมแบบถล่มทลายในหมู่ชาวเกย์ผ่าน app ที่ชื่อ Grindr ที่เปิดโอกาสให้ชาวเกย์สามารถหาข้อมูล  ของชาวเกย์ในบริเวณใกล้เคียงสำหรับการ date โดยข้อมูลของผู้ชายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะถูกบันทึกผ่านระบบ GPS ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ app ดังกล่าวถึงประมาณ 2 ล้านคนใน 192 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ออนไลน์ตลอดเวลาถึงประมาณ 45,000 ราย

โอกาสทางธุรกิจ
     เนื่องจาก Smartphone เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้โดยที่มีราคาต่ำกว่าและสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าแนวโน้มของการใช้ Smartphone จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในทศวรรษนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน ซึ่งผู้บริโภคจะหันมานิยม Smartphone มากกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ Laptop ที่มีราคาแพงกว่า

     ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหารสามารถเพิ่มยอดขายโดยใช้ประโยชน์จาก app ที่มีความสามารถในการแบ่งปันสถานที่ (Geolocation) ใน Smartphone ได้ เช่น การมอบส่วนลดแก่ลูกค้าที่ทำการ ‘check-in’ ในบริเวณที่กำหนด

Web 2.0 and Consumers
     แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในสื่อออนไลน์โดยเฉพาะในเว็บ 2.0 ที่สำคัญ เช่น การซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจาก Farmbook.info ซึ่งเป็นสื่อสังคมและธุรกิจออนไลน์ การใช้ app เพื่อช่วยติดตามการทำงานของพนักงาน ความนิยมในการรายงานการทุจริตที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของนักท่องอินเตอร์เน็ตชาวจีน การเพิ่มหลักสูตรการใช้งาน Facebook Twitter และสื่อต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในออสเตรเลีย และการใช้ app ประเภท Geolocation เพื่อสร้างมิติใหม่ในวงการเพลง

Buy your produce from a farm near you!
     Farmbook เป็นตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าทางการเกษตร โดยนับว่าเป็นทั้งสื่อสังคมและธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้เว็บไซต์ดังกล่าวมีสมาชิกเป็นฟาร์ม คนงานในภาคการเกษตร ธุรกิจกระจายสินค้าทางการเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     เจ้าของฟาร์มและพ่อค้าสามารถนำเสนอสินค้าของตนผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขาย ตลอดจนสามารถขายโดยตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภค และด้วยบริการของ Google Map ลูกค้ายังสามารถค้นหา (search) สินค้าและบริการที่ใกล้บ้านมากที่สุด

Crowdsourcing a temporary, mobile workforce

     app ฟรีที่ชื่อ Gigwalk ช่วยทำให้เหล่าธุรกิจสามารถควบคุมพนักงานได้ดีขึ้น โดยเจ้าของธุรกิจจะสามารถติดตามการทำงานของพนักงานหรือที่เรียกว่า Gigwalker ตามชิ้นงานที่ระบุไว้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ การยืนยันข้อมูลการส่งของในสโตร์ โดย Gigwalker  จะต้องถ่ายภาพพร้อมระบุสถานที่ (Geo-tagged) เพื่อเป็นหลักฐาน

Website encouraging Chinese to report bribes
     นักท่องอินเตอร์เน็ตชาวจีนหลายพันคนแห่ให้ข้อมูลการจ่ายเงินใต้โต๊ะในชื่อเว็บไซต์ยอดนิยมที่มีชื่อแปลว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินใต้โต๊ะของฉัน” (I-paid-a-bribe.info) ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวทำสถิติการเข้าชมกว่า 60,000 ครั้งภายหลังจากที่เปิดตัวในวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมาเพียง 3 วัน

     เว็บไซต์ดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากเว็บไซต์ประเภทเดียวกันขององค์กรอิสระต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

     ปัจจุบันประเทศจีนอยู่ในอันดับที่ 78 จาก 180 ประเทศที่มีการบริหารจัดการในระดับนานาชาติแบบโปร่งใสมากที่สุด และเป็นอันดับที่ดีกว่าประเทศอินเดียถึง 9 อันดับ

Unmasking Callers

     app ที่ชื่อ TrapCall สามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หรือ ‘Private Number’ และช่วยบล็อกบางหมายเลขโทรศัพท์อย่างถาวร โดยในขณะเดียวกันจะทำการบันทึกข้อความเสียงของหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในแบล็คลิสต์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกบล็อคไว้ จากนั้นจะทำการรายงานการเรียกเข้าของหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นผ่านข้อความเสียงหรือข้อความ SMS ทั้งนี้ app ดังกล่าวสามารถใช้ได้ในหลายระบบปฏิบัติการทั้ง iPhone Blackberry และ Android

Chinese microblogging service Weibo set to launch in English

 


     เว็บไซต์ที่ให้บริการ Microblogging ชื่อดังสัญชาติจีนชื่อ Weibo เตรียมขยายการให้บริการในภาคภาษาอังกฤษเพื่อแข่งขันกับเว็บไซต์ระดับโลกอย่าง Twitter

     โดย Weibo เป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในเครือของ Sina ที่ให้บริการ Search Engine สำหรับภาษาจีนชื่อดัง เช่น Tencent Baidu และ Sohu

     ทั้งนี้ Weibo มีผู้ลงทะเบียนใช้งานถึง 140 ล้านคนนับตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2009 ซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งานใน Twitter ที่มีจำนวนประมาณ 200 ล้านคน

     อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นว่า Weibo จะประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ใช่ชาวจีนหรือไม่ โดยบริการที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่เป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่นอกประเทศมากกว่า ปัจจุบันร้อยละ 10 ของผู้ลงทะเบียนใน Weibo จะเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ภายนอกประเทศ

Facebook and Twitter classes may be taught in Australian schools
     โรงเรียนในออสเตรเลียอาจมีหลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับการใช้ Facebook และ Twitter เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปัจจุบันหลายโรงเรียนมีการสอนเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้องอยู่แล้ว
ทั้งนี้ สมาคมผู้ปกครองได้ออกมาเรียกร้องให้โรงเรียนมีการสอนเกี่ยวกับมารยาทในการออนไลน์ การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และผลกระทบระยะยาวจากการโพสต์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อออนไลน์

Facebook has fewer users, but its impact on society is still huge


     ชาวอเมริกันกว่า 6 ล้านรายได้หยุดใช้ Facebook ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และทำให้ยอดผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าวลดลงจาก 155.2 ล้านรายเป็น 149.2 ล้านราย ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์โดย Cyberpsychology and Behaviour Journal พบว่า 1 ใน 5 ของการหย่าร้างในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับ Facebook และข้อมูลจาก American Academy of Matrimonial Lawyers พบว่าร้อยละ 66 ของสมาชิกใช้หลักฐานในการหย่าร้างจาก Facebook เช่นเดียวกัน

Reaching you and all your Facebook friends

     กระเป๋ายี่ห้อ Longchamp ได้เปิดตัว app ใน Facebook ที่ผู้ที่ชื่นชอบ (Fan) สามารถออกแบบกระเป๋ารุ่นสุดฮิต ‘Le Pliage’ ได้ด้วยตัวเอง และเมื่อออกแบบเสร็จแล้วก็จะสามารถสั่งซื้อกระเป๋าใบดังกล่าวผ่าน Facebook ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ภาพของกระเป๋าใบดังกล่าวจะถูกนำไปโพสต์ไว้ในโปรไฟล์ของลูกค้าอีกด้วย

     ทั้งนี้ ธุรกิจในสื่อสังคมออนไลน์ไม่เพียงแต่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ (User) จาก Facebook เพื่อเหตุผลทางการตลาดเท่านั้น หากแต่ใช้ผู้ใช้ (User)  เองเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลของสินค้าและบริการอีกด้วย

Animating your Facebook community
      บริษัทที่ขายผ่านระบบการสั่งทางไปรษณีย์ในฝรั่งเศสชื่อ La Redoute ได้เปิดร้านใน Facebook โดยมีจำนวนผู้ชื่นชอบ (Fan) ถึงกว่า 250,000 ราย ทั้งนี้ บริการดังกล่าวทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียเวลาการท่อง Facebook

     อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการ Pre-sell สำหรับการซื้อขายทาง Facebook ตลอดจนการสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าว

A Location-aware App/Album

     วงดนตรีในสหรัฐอเมริกาชื่อ Bluebrain ได้ออกผลงานชุดใหม่ในชื่อ The National Mall ซึ่งมีการออกแบบให้ใช้ร่วมกับ app ประเภทที่สามารถระบุสถานที่อยู่ได้ใน iPhone ทั้งนี้ เมื่อผู้ฟังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าในกรุงวอชิงตันดีซี ผู้ฟังจะถูกติดตามสถานที่อยู่ผ่าน app ดังกล่าว และเสียงเพลงที่ได้ยินจาก iPhone จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ วงดนตรีดังกล่าวยังมีแผนที่จะออกผลงานชุดใหม่ในลักษณะเดียวกันในนิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียอีกด้วย

A computer just for silver surfaces
     KIWI PC เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเน้นความเรียบง่าย และสามารถใช้งานผ่านหน้าจอได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีการออกแบบแป้นพิมพ์ที่เป็นสี และมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ตลอดจนบริการรับ-ส่งอีเมล์ การท่องอินเตอร์เน็ต และการใช้โปรแกรมแบบง่าย ๆ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกและสร้างเป็นเมนูของตนเอง “Me Menu” ได้

Hotel insiders

 

     App ชื่อ Room 77 เป็น app สำหรับ iPhone iPod และ iPad ที่มีความสามารถในการช่วยให้เจ้าของหาโรงแรมและห้องพักที่ต้องการได้จากข้อมูลที่ตั้งและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งนี้ Room 77 จะมีฐานข้อมูลของโรงแรมในระดับ 3 ดาวขึ้นไปในเมืองใหญ่ของกว่า 18 รัฐในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ app ดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็น (Review) และภาพถ่าย ซึ่งจะทำให้ app ดังกล่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังของห้องพักในแต่ละชั้น ตลอดจนภาพของห้องพักจากทั้งภายนอกและภายในอาคารโรงแรม


เรื่อง : Euromonitor
เรียบเรียง : ณัฏฐิรา อำพลพรรณ