ผู้เชี่ยวชาญในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พยากรณ์ไว้ว่าสิ่งสำคัญ 9 อย่างที่จะหายไปในวิถีชีวิตของชาวอเมริกันภายใน 30 ปีข้างหน้า มีดังนี้
     1. ระบบการขนส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ เนื่องจากชาวอเมริกันหันมาใช้วิธีการสื่อสารด้วยระบบดิจิตอลมากขึ้น จากการสำรวจโดย www.internetworldstates.com พบว่าในเดือนมิถุนายน 2010 ชาวอเมริกันใช้ Internet สูง คิดเป็น 77.3% ของชาวอเมริกันทั้งประเทศอีก 30 ปีข้างหน้าสัดส่วนนี้คงจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการทางไปรษณีย์น้อยลง

 

     2. ระบบการใช้เช็คเพื่อการชำระเงิน มีการพยากรณ์กันไว้ว่าในปี 2012 ชาวอเมริกันจะไม่มีการใช้เช็คในการชำระค่าใช้จ่าย แต่จะหันมาชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น ชำระผ่านบัตรเครดิต การจ่ายเงินทางอินเตอร์เน็ตอย่างที่เราเห็น ๆ และเริ่มทำกันแล้วตอนนี้
     3. เมื่อไม่มีการใช้เช็คเพื่อการชำระเงินแล้ว ตัวเช็คเองก็จะหายไปในที่สุด
     4. ระบบธุรกิจสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงหนังสือพิมพ์ คนรุ่นใหม่จะไม่อ่านหนังสือพิมพ์กันอีกต่อไปผู้บริโภคยุคใหม่จะหันไปอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ หรือ e-Book แทน

 

     5. โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์ใช้สาย จะเริ่มหายไปเพราะมนุษย์โลกส่วนใหญ่หันมาใช้โทรศัพท์ไร้สาย และอุปกรณ์การสื่อสารอื่น ๆ ที่ไม่มีสายกันมากขึ้น
     6. อุตสาหกรรมดนตรี คือ ขาดการคิดค้นดนตรีใหม่ ๆ สังเกตเห็นว่าเพลงหรือดนตรีที่ได้รับความนิยมและขายได้ 40% เป็นเพลง/ผลงานดนตรีเก่า ๆ ที่นำมาเรียบเรียงหรือทำเสียงใหม่
     7. เครื่องรับโทรทัศน์จะหายไป ขณะเดียวกันระบบโทรทัศน์แบบ Free TV เริ่มจะลดความนิยมลง ผู้บริโภคหันมาดูทีวีจากระบบออนไลน์ หรือเคเบิ้ลทีวี

 


     8. สิ่งของที่เราเป็นเจ้าของ (Thing that you own) เช่น ระบบแผ่นเสียง ซีดี หนังสือ ตำราต่าง ๆ หรือแม้แต่รูปภาพและเอกสาร จะไม่มีการเก็บเป็นรูปเล่มอีกต่อไป แต่จะหันมาเก็บด้วยระบบออนไลน์ หรือระบบดิจิตอล จึงทำให้เกิดการบริการรับเก็บของรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Cloud Service Saver คือเป็นการฝากเก็บข้อมูลไว้ในระบบ Saver ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ หนังสือ ฯลฯ

 

     9. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) เพราะระบบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคลถูกบันทึกไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ มักจะให้ผู้ค้นหากรอกข้อมูลส่วนตัวก่อน เจ้าของเว็บนั้นก็จะทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้ค้นหาคนนั้นแล้วบันทึกไว้  หรือในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปิดบัญชีธนาคาร การทำบัตรเครดิต รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศต่าง ๆ หน่วยตรวจคนเข้าเมืองก็จะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวไว้ครบถ้วน สิ่งเหล่านี้ทำให้ความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนหายไป เช่น วันดีคืนดีก็มีคนส่งคำอวยพรวันคล้ายวันเกิดมาให้ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือเมื่อกลับบ้านแต่ละวันก็จะได้รับจดหมายโฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ มากมาย

     ท่านผู้อ่านคงจะเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ หรือคำพยากรณ์ของนักวิเคราะห์ชาวอเมริกันคนนี้ อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์ดังกล่าวคงไม่เกิดกับสังคมชาวอเมริกันเพียงอย่างเดียว สังคมอื่น ๆ ก็มีอนาคตไม่ต่างไปจากสังคมอเมริกันสักเท่าไหร่ เพราะปัจจุบันประชาคมโลกส่วนใหญ่ก็รับอิทธิพลมาจากอเมริกันไม่ใช่น้อย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยของเราแล้ว นักการตลาดยุคใหม่อย่างเราจะเตรียมการตลาดเชิงรุกอย่างไรให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่กำลังเปลี่ยนไปนี้ น่าคิด!

 

ประมวล โดย รัญจวน ทองรุต

 เรื่อง : รัญจวน ทองรุต