บทบรรณาธิการ 1/2554

ไร้จินตนาการ และแรงบันดาลใจ

จุลสารการท่องเที่ยว เป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการ งานวิจัย และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินการในปี 2524 จนถึงปีนี้ ก็มีอายุย่างเข้า 30 ปี

ในยุคแรกของการจัดทำจุลสารการท่องเที่ยว  ททท. กำหนดภาพลักษณ์โดยรวมคือ จุลสารที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 พิมพ์ 2 สี ภายในนำเสนอบทความเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว   บุคลิกของจุลสาร จะมุ่งเน้นให้อยู่ในกลุ่มวารสารวิชาการ ที่มักนิยมจัดทำกันในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และวางกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

ผู้บริหารด้านการตลาดการท่องเที่ยวชั้นนำส่วนใหญ่ได้ยิน และได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าถึงชุมชนชาวเกย์ และเลสเบี้ยน แต่หลายคนก็ยังคงสงสัยว่าจะทำได้อย่างไร ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงประชากรศาสตร์ และข้อแนะนำทางการตลาดที่มุ่งหวังจะให้ข้อเสนอบางขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้อง


ริโอ เดอ จาเนโร เป็นเมืองธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบราซิล รองจาก เซา เปาโล นั้น นอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความสนุกและตื่นเต้นแล้ว ยังจะเป็นเมืองของธุรกิจ MICE  อีกด้วย

แม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบราซิลและของโลก แต่เมืองนี้ยังไม่หยุดที่จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกและใหม่ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและกระตุ้นให้พักอยู่นานวันขึ้น

Fiona Jeffery ได้นำเสนอผลการสำรวจของคณะผู้จัด World Travel Market ที่จัดทำขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2553 เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกในช่วงปี 2554-2558 สรุปได้ดังนี้

 

สรุปพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอเมริกัน ปี 2553

Travel Weekly – U.S. นำเสนอผลการสำรวจนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป (Leisure) ของสหรัฐฯจำนวน 2,524 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวโดยทั่วไปในปี 2553 สรุปได้ดังนี้

◊ นักท่องเที่ยวอเมริกันเดินทางโดยเฉลี่ยแล้วคนละ 4 ครั้ง และ ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวเฉลี่ยคนละ 3,500 เหรียญ ในปี 2553

◊ อุปสงค์ตลาด Leisure ของสหรัฐฯ ในปี 2554 มีแนวโน้มที่จะทรงตัว โดยจากการสำรวจพบว่า มีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 16 เท่านั้น ที่คาดว่าจะเพิ่มการเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้าง และร้อยละ 14 คาดว่าจะลดการเดินทางลง สำหรับ


ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้ การจ้างงาน การกระจายรายได้ สู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแบ่งได้เป็น 7 ประเภท คือ

 

1. R.A.K. (Random Acts of Kindness)

เมื่อกระแสของ Generation G หรือ Generosity ซึ่งหมายความถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ถูกนำมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าและสร้างการบอกต่อ ทั้งนี้ การส่งของขวัญเพื่อสร้างความแปลกใจให้แก่ลูกค้า ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อ (connect) กับลูกค้าที่ต้องการจับต้องในส่วนที่เป็นรูปธรรมของแบรนด์

เมื่อใดที่กล่าวถึง “สุขภาพ” ก็มักจะมีความคิดในเรื่องโรคหรือความเจ็บป่วยเข้ามาเป็นแก่นอยู่ในบรรดาสิ่งทั้งปวงที่นึกถึง   ความปรารถนาของคนส่วนใหญ่ในเรื่องสุขภาพนี้จึงมักเป็นเจตนาเพื่อมุ่งหวังว่าจะหายป่วยหรือไม่ป่วย ดังนั้นจึงไม่เป็นการแปลกที่คนส่วนใหญ่จะเห็นว่า สถานที่ดูแลสุขภาพที่สำคัญก็คือโรงพยาบาล   ทั้ง ๆ ที่โรงพยาบาลเป็นสถานที่สำหรับบำบัดทุกข์ที่เกิดจากโรคหรือความเจ็บป่วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับ “ทุกขภาพ” ทั้งที่เราต่างก็พูดถึงคำว่า “สุขภาพ”

สาระสำคัญจากการประชุมประจำปี 2010 ของ TTRA (Travel and Tourism Research Association)
ในหัวข้อ “Health, Wellness and Tourism – healthy tourists, healthy business?” มาจากการบรรยายของ Keynote Speakers ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

Global Trends in Health and Wellness Tourism โดย Dr.Melanie Smith มหาวิทยาลัย Corvinus ประเทศฮังการี

 

การประชุมนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว T20 ใน พิธีเปิดการประชุมมีบุคคลสำคัญที่มาร่วมงานได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเกาหลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก ผู้ว่าการเมือง Buyeo ผู้ว่าการแคว้น Chungcheng Nam Do ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีด้านการท่องเที่ยว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเกาหลี ซึ่งเป็นประธานเปิดงานได้เล่าถึงผลสำเร็จของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว T.20 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปและสรุปสาระหลักจากการประชุมดังกล่าวว่าประเทศสมาชิก T.20 มุ่งหวังจะใช้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และการสร้าง Green Economy ผ่านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ได้กล่าวในช่วงท้ายว่ากิจกรรมที่เรียกว่า E-Tourism จะเปลี่ยนโฉมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคใหม่

 งาน ABAV 2010 ประเทศบราซิล

งานส่งเสริมการขาย ABAV เป็นงานที่จัดขึ้นโดยสมาคมที่มีชื่อว่า Brazilian Travel Agencies Association ซึ่งถือเป็นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศบราซิล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2496 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Rio De Janeiro มีภารกิจเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศบราซิลเป็นสำคัญ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดงาน the Fair of the America หรือ ABAV โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศสเปนเมื่อปี 2517 และ ย้ายมาจัดที่เมือง Rio de Janeiro ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ABAV เมื่อปี 2547