บทบรรณาธิการ 2/2554

ศักยภาพที่ยังเหลืออยู่


1. กัมพูชา ธันวาคม 2010 รถตุ๊ก ตุ๊ก ที่พนมเปญ ติดตั้งบริการระบบ 3.5G  นำร่อง 15 คัน

2. ลาว ตุลาคม 2008  เปิดบริการโครงข่ายมือถือ 3G

3. เวียดนาม ประกาศว่า อีก 5 ปี ข้างหน้าจะแซงสิงคโปร์

4. ฟิลิปปินส์ ปี 2010 เมืองเซบู (Cebu) ได้รับรางวัล Best Honeymoon Destination


ที่มาภาพ : http://www.thaigoodview.com

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือ การสร้างมูลค่าสินค้า หรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ สำหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเรียกว่า“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry) ซึ่งหมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนที่มาภาพ : จาก presentation ของ Tim Curtis


จากการเข้าร่วมสัมมนาในงาน Thailand International Creative Economy Forum (TICEF) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นการสัมมนาที่จัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงพาณิชย์ มีสาระสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ หัวข้อเมืองและชุมชนสร้างสรรค์ (Creative City and Community - Improving our way of living) ซึ่งมีวิทยากร 3 ท่านได้แก่

1. พลเรือเอกฐนิธ  กิตติอำพน ประธานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

2. Prof. Shin Nakagawa, Urban Research  Plaza, Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น
3. Mr.John  Hartley, ARC Centre of Excellence for Creative Industries & Innovation, Queensland  University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

 

ที่มาภาพ : จาก  presentation  ของ Kofi Ansah

Kofi Ansah นักออกแบบชาวแอฟริกา ได้แสดงความเห็นว่า “แฟชั่น” ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ทั้งนี้ การย้อนกลับมาใช้ “ความดั้งเดิม” เป็นจุดขายของสินค้าและบริการจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับ “แบรนด์” โดยยกตัวอย่างแฟชั่นของ Cartier ที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายและรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวกานา

ที่มาภาพ : http://enchantingeden.wordpress.com

 

Sonu Shivdasani

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Six Senses Resort & Spa
สิ่งสำคัญที่ Six Senses Resort & Spa นำเสนอแก่ลูกค้า คือ วิถีชีวิตเนิบช้า (Slow Life) และการทำให้กลับมาสดชื่นกระปรี้กระเปร่า (Rejuvenation) ผ่านการเรียนรู้ (Learning) การเข้าไปสัมผัสกับชุมชนท้องถิ่น (Locality) ประสบการณ์และความสนุกสนาน (Experience & Fun) และการพักผ่อน (Relaxation)

สรุปภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศปี  2553

 

จากรายงานข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลก UNWTO World Tourism Barometer  ณ เดือนเมษายน 2554  สรุปว่า สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในปี 2553 มีการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจคงอยู่ในบางตลาด พร้อมกับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมในบางประเทศ     โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จำนวน ทั้งสิ้น 940 ล้านคน อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.6  เป็นอัตราการเติบโตที่กลับมาขยายตัว หลังจากที่จำนวนการเดินทางนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้หดตัวลงในปี 2552 ในอัตราร้อยละ 3.8 จากการได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงที่สุด   ดังนั้น

ที่มาภาพ : www.indexinn.com

แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เลวร้าย น้ำท่วม การก่อการร้าย การจลาจลในประเทศต่างๆ นักวิเคราะห์ของยูโรมอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ก็ได้คาดการณ์แนวโน้มที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2011 โดยทั้งๆ ที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีถึงแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ ของการท่องเที่ยวก็ยังดูเหมือนว่าปี 2011 จะยังเป็นอีกหนึ่งปีของความยุ่งยากสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่อาจจะมีความสดใสเป็นบางระยะ

ข้อมูลจากองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2543-2549) ว่ามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วและค่อนข้างสูง  กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2549 มีจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 846 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2543 คิดเป็นร้อยละ 3.6 ต่อปี  โดยที่ผ่านมาพบว่า


ที่มาภาพ :
http://top-10-list.org

บทคัดย่อ
มีการนำเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) มาใช้ในด้านการท่องเที่ยวมากมาย ดังนั้น VR จึงมีความสำคัญต่อนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมาก เนื่องจากเทคโนโลยี VR ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตการใช้ VR หรือแอพพลิเคชัน จึงจะมีเพิ่มขึ้นอีกมาก การวางแผนและการบริหาร, การตลาด, ความบันเทิง, การศึกษา, การเข้า

 

เกาหลีใต้ : เปลี่ยน Tagline ใหม่ จาก “Sparkling” ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2550 เป็น “Be !nspired” เนื่องจากมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับ Tagline เดิมว่า ขาดเอกลักษณ์และความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังนำเสนอแคมเปญใหม่ “Visit Korea Year 2010-2012” เน้นนำเสนอความหลากหลายกิจกรรมและเทศกาลประเพณี

 

ที่มาภาพ : www.stuff.co.nz

 

1.  Air New Zealand เปิดตัวที่นั่งในชั้นประหยัด 3 ประเภท ได้แก่

1.1. Regular Economy ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งข้างๆ ได้ในนาทีสุดท้าย

 ปัญหาหลายอย่างที่นักเดินทางท่องเที่ยวพบเจอบ่อย ๆ นั่นก็คือการหาแหล่งพลังงาน หรือแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ที่เราต้องนำติดตัวไป ถึงแม้ว่าบางทีเรามีการเตรียมการ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง ด้วยการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า แต่ก็ไม่แน่ใช่ไหมครับ ที่มีอีกหลาย ๆ โอกาสที่ “ลืม”


ที่มาภาพ : www.pagef30.com

หัวข้อ Shaping the E-Tourism Paradigm : Revolution of Technology and its impact on Tourism โดยมีวิทยากร 3 ท่านได้แก่

1. Hyun-young Kim (Chief Business officer, Daum Communications Corp)
2. Janghyuk Lee (Associate Professor, Korea University)
3. Jens Thraenhart (Global Tourism and Hospitality Strategist, Chameleon Strategies)

 

ที่มาภาพ : www.yabba-dabba-dubai.com

ITB World Travel Trends Report: Forecasting Global and European Tourism by IPK International
เรื่อง Rolf Freitag

เหตุการณ์สำคัญในปี 2010

• ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแคลิฟอร์เนีย และอิลลินอยส์ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการล้มละลาย เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในกรีซ และไอร์แลนด์ โดยมีประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 60 ประเทศที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่ไม่แตกต่างกัน และเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของโลก


ที่มาภาพ : www.tripadvisor.com

หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจในการประชุม Enter 2011 ณ เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นในเรื่องของสังคมออนไลน์ หรือที่รู้จักกันดีว่า Social Network  คือ การนำเสนอของ Mr.Martin Verdon-Roe จาก TripAdvisor ในหัวข้อ “Tourists and their trips in a period of socio- economic and technological change” – The TripAdvisor Perspective.