eTAT Tourism Journal ไตรมาสที่ 4/2553


 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

 

สารบัญ

 

พบกองบรรณาธิการเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2553

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2553

* การประชุมสัมมนา
สรุปรายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมงาน JATA World Tourism congress 2010 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2553 ที่ Tokyo Big Sight ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผลการสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางออกนอกประเทศ ในปี 2551 แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเดินทางท่องเที่ยว JATA VISIIT World Campaign ในปี (VWC2010) และสถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

* บทความด้านการท่องเที่ยว
สรุปสาระสำคัญโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและโครงการสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มสุขภาพความงาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบริการทางสุขภาพในประเทศไทย การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
สรุปสาระสำคัญโครงการสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ทำกิจกรรม Shopping & Entertainment
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ทำกิจกรรมช้อปปิ้ง ประเภทของนักท่องเที่ยวด้านช้อปปิ้งและกิจกรรมบันเทิง

สรุปสาระสำคัญโครงการสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มกอล์ฟ
ปัจจัยและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลสำหรับนักกอล์ฟในการเลือกเดินทางมาตีกอล์ฟยังประเทศไทย ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ
สรุปสาระสำคัญโครงการสำรวจทัศนคตินักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ สำหรับ 4 ตลาดในเอเชีย (จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไต้หวัน)
แฟนกีฬากับการเดินทาง “การอยู่ที่นั่น” สำคัญไฉน?
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของแฟนกีฬา และการคาดการณ์ความตั้งใจทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของแฟนกีฬาต่างชาติที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
แฟนกีฬาและแรงจูงใจของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของแฟนกีฬากับผู้เล่นหรือทีมต่าง ๆ และข้อจำกัดของแฟนกีฬาในการท่องเที่ยวต่างประเทศ
การท่องเที่ยวเพื่ออายุวัฒนะ (Wellness Tourism): โลกนี้โลกหน้า...โลกของคนอายุยืน

* นานาสาระน่ารู้
Maturialism : เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าจะเติบโตทางอารมณ์
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ที่กลายเป็นของจำเป็น
การจราจรกับการท่องเที่ยวในเมืองหลวง


eTAT Tourism Journal ไตรมาสที่ 3/2553

 

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

สารบัญ

 

พบกองบรรณาธิการ เดือนกรกฎาคม-กันยนยน 2553

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
สรุปสาระสำคัญจากยูโรมอนิเตอร์เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2553 แอฟริกาใต้ และทั่วโลกต่างคลั่งไคล้ฟุตบอล และการประท้วงทางการเมืองในไทยส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

* การประชุมสัมมนา
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม International Medical Tourism & Travel 2010
การทำตลาด Midical Tourism สำหรับสถานพยาบาล
สรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว ITB Berlin Convention 2010, Germany (ตอนที่ 1)
แนวโน้มการท่องเที่ยวทั่วโลก และ Cultural Tourism: Can a Vacation Close to Home Still be an Exotic Experience
รายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน Mekong Tourism Forum 2010 (MTF) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

* บทความด้านการท่องเที่ยว
สรุปผลการสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2552
ทัศนคติและแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล นักท่องเที่ยวกลุ่ม In Trend  "เรียนรู้คู่กระแส" Explorer "บุกเบิกค้นหา" Festive "สนุกสนานเริงรื่น" Friend & Lovers "เพื่อเพื่อนและแฟน" Family Value "ครอบครัวสำคัญ" และ Safety Techie "สะอาดปลอดภัยและทันสมัย"

 

* สรุปสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทยปี 2553
  ท่องเที่ยวไร้กรอบและขอบเขต (Tourism Unbound : The Road to Nowhere)
  - การตลาด ว่าด้วย อารมณ์ มนตรา และอุปาทาน
  - ค้นหาตัวตนบนเส้นทาง
  - นักท่องเที่ยวขั้นกว่าในอนาคต
  - นิดหนึ่ง คือ พอดี

* นานาสาระน่ารู้
  Mass Mingling : เมื่อชาวออนไลน์พร้อมใจกันปาร์ตี้


eTAT Tourism Journal ไตรมาสที่ 2/2553

 

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

 

สารบัญ

พบกองบรรณาธิการ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2553

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
บทวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวโลกโดย ยูโรมอนิเตอร์ เดือนมีนาคม 2553
การท่องเที่ยวโลกปี 2009

 

* การประชุมสัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอาเซียน
สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาภายใต้โครงการ กรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค์ (Bangkok Creative City Skills Mapping) (ตอนที่ 2)
กลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ของ (สบร) เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว และกลยุทธ์ในการทำกรุงเทพฯให้เป็น Creative city
รายงานการเดินทางเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Arabian Travel Market 2010

* บทความด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนากลยุทธ์การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติของประเทศไทย(ตอนที่ 3 )
การเปิดตลาดการค้าบริการเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

* นานาสาระน่ารู้
สภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลก (WTTC) คาดการณ์การเติบโตที่ลดลงในปี 2010
การจ้างงานในภาคการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลก และการฟื้นตัวควรจะได้รับแรงผลักดันในช่วงปี 2010 และ 2011
บทบาทของสปา สุขภาพ และความงามต่อนักวางแผนการเดินทาง

 

 


eTAT Tourism Journal ไตรมาสที่ 1/2553

 

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

สารบัญ

 

พบกองบรรณาธิการ เดือนมกราคม-มีนาคม 2553

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
บทวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยยูโรมอนิเตอร์ เดือนกันยายน 2552
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นเหตุให้การเดินทางทั่วโลกลดลง สถานการณ์การท่องเที่ยวในยุโรปตะวันตก และนักท่องเที่ยวรัสเซียลดการท่องเที่ยวต่างประเทศในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
กระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากการวิเคราะห์ของ FutureBrand

* การประชุมสัมมนา
สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย 6 พื้นที่สร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากรุงเทพฯสู่เมืองสร้างสรรค์
สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ตอน นิเวศสัญจร ตะลอนเมืองเหนือ
การท่อเงเที่ยวเชิงนิเวศบนความเหมือนที่แตกต่าง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ และการจัดการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
สรุปการสัมมนาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต
รายงานสรุปการสัมมนา Creative International Education:Preparation for the Changing Economy
แนวนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก

* บทความด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนากลยุทธ์การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติของประเทศไทย (ตอนที่ 2)
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศนิวซีแลนด์
การท่องเที่ยวจะก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอยู่ที่คน

* นานาสาระน่ารู้

การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการประท้วงปิดสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงปลายปี 2551
นโยบายด้าน Medical Hub ของประเทศอินเดีย
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาตลาด (Market Development Assistance - MDA) และการตรวจลงตราประเภท M (Medical Visa)
แนวโน้มทางการตลาด : กลุ่ม Nowism