eTAT Tourism Journal ไตรมาสที่ 4/2552


 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

 

สารบัญ

 

พบกองบรรณาธิการเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2552

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
- บทวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยยูโรมอนิเตอร์ 
- การเดินเรือสำราญ-ต้องดิ้นรนหรือหนทางสดใสเบื้องหน้า 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว: ลักษณะการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น 
- Celebrity Endorsement ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

* การประชุมสัมมนา
- รายงานสรุปการสัมมนา JATA World Tourism Congress 2009 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2552 ณ Conference Tower,Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
- สรุปสาระสำคัญจากการประชุม PATA Board of Directors Meeting ระหว่าง 23-27 กันยายน 2552 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- สรุปสาระการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวในเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม "The Travel and Tourism in the Green Economy"

* บทความด้านการท่องเที่ยว
- ภาพรวมธุรกิจ Hospitality: ท่องเที่ยวไทย ไปได้ไกลกว่าที่คิด 
- การพัฒนากลยุทธ์การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติของประเทศไทย(ตอนที่ 1) 

* นานาสาระน่ารู้
- โลกของ Social Media 
- การช้อปปิ้งเสมือนจริง : 3D /shopping 
- โรงแรมแนวใหม่: Hamster Hotel

 

 


eTAT Tourism Journal ไตรมาสที่ 3/2552

 

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

สารบัญ

 

พบกองบรรณาธิการ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว 
- สรุปสาระสำคัญจากบทวิเคราะห์ของ Euromonitor International เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 
- คาดการณ์ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

* การประชุมสัมมนา 
- รายงานสรุปการประชุมสัมมนา "2nd International Conference on Impact of Movies and Television on Tourism" 

- สรุปสาระสำคัญจาก "การสัมมนาเปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทยปี 2552" 
- การท่องเที่ยวกับการประชุม G20 

* บทความด้านการท่องเที่ยว 
- การสร้างความเติบโตผ่านอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว 
- กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่น่าจับตาในปี 2009 
- บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเข้าสู่ตลาดจากการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME 
- การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:กระบวนทัศน์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่ 

* นานาสาระน่ารู้ 
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกปี 2009 โดย Trend Watching 
- Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS)


eTAT Tourism Journal ไตรมาสที่ 2/2552

 

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

 

สารบัญ

พบกองบรรณาธิการ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
- วิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวของนานาประเทศในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
- ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจต่อการเดินทางท่องเที่ยวของชาวเยอรมัน 

* การประชุมสัมมนา 
- สรุปสาระสำคัญจากการประชุม UNWTO Conference on Increasing Tourist Flows Between Asia and the Middle East 2 มีนาคม 2552 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (การทำความเข้าใจลักษณะตลาดของตะวันออกกลาง) 
- สรุปสาระจากการเข้าร่วมประชุม PATA ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- ตัวอย่างความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง 

* บทความด้านการท่องเที่ยว 
- การปรับตัวและการร่วมลดภาวะโลกร้อนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามแนวคิด 7 Greens 
- เกณฑ์สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของชาวญี่ปุ่น และการเสนอขายประเทศไทยและแหล่งท่องเที่ยวคู่แข่งขันในตลาดญี่ปุ่น 
- มีอะไรใหม่ใน ITB 2009

 

 


eTAT Tourism Journal ไตรมาสที่ 1/2552

 

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

สารบัญ

 

พบกองบรรณาธิการ เดือนมกราคม-มีนาคม 2552

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
- ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากนโยบายของประธานาธิบดีมารัค โอบามา
- นโยบายด้านการท่องเที่ยวและบริการของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   
- ภาพรวมแนวโน้มของโลกในปี 2008 

* การประชุมสัมมนา 
- สรุปสาระสำคัญจากการประชุม 2 International Conference on climate change and Tourism ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส 
- สรุปสาระสำคัญจากการประชุมทิศทางการท่องเที่ยวโลกปี 2009 วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2551 ที่สาธารณรัฐอิตาลี 
- สรุปรายงานการประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด และจังหวัดชายแดนในกรอบ ACMECS ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 

* บทความด้านการท่องเที่ยว 
- แหล่งมรดกโลก: ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า 
- วิเคราะห์ตลาดการท่องเที่ยวในเอเชียและมุมมองในอนาคต 
- รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวนานาชาติ 
- Visit World Campaign -Meeting the 2010 Challenge 
- แบรนด์ประเทศไทยเข้มแข็งหรืออ่อนแอ