สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน จุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับไตรมาส 3 ของปี 2550 นี้เป็นฉบับต้อนรับฤดูฝน ซึ่งหน้าฝนปีนี้มาเร็วและค่อนข้างรุนแรงกว่าทุก ๆ ปี อย่าลืมดูแลสุขภาพและออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อร่างกายจะได้แข็งแรงและ จะได้ไปท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

     สำหรับ e-TAT Tourism Journal ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้อ่านทุกท่านนำมาเสนอหลายบทความ อาทิ แนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนประมงทะเลภาคตะวันออก การจัดการความรู้สู่เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล อิทธิพลของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ต่อการท่องเที่ยว และตารางข้อมูล 5 ทศวรรษการท่องเที่ยวไทยบนการเปลี่ยนผ่านระบบคิดและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งบทความที่น่าสนใจอื่น ๆ

     กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเชิงวิชาการและบทวิเคราะห์สถานการณ์ที่เผยแพร่นี้ คงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในแวดวงวิชาการ และท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหากท่านมีบทความที่มีประโยชน์และมีสาระที่จะแบ่งปันให้กับสาธารณชน กองบรรณาธิการยินดีที่จะเป็นสื่อกลาง นำบทความของท่านมาเผยแพร่ใน e-TAT Tourism Journal ท่านสามารถส่งบทความได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
บรรณาธิการ


 

ฉบับที่ 3/2550

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


สารบัญ

- พบกองบรรณาธิการ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2550
- แนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนประมงทะเลภาคตะวันออก
- การจัดการความรู้สู่เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
- องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
- 5 ทศวรรษการท่องเที่ยวไทยบนการเปลี่ยนผ่านระบบคิดและเศรษฐกิจโลก
- รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก
- Future Traveler Tribes 2020
- แนวโน้มในการใช้อินเตอร์เนตในการขายปลีกสินค้าทางการท่องเที่ยว
- อิทธิพลของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ต่อการท่องเที่ยว