สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านในจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 2/2550 นี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้อ่านมานำเสนอหลายบทความ อาทิ กระแสการเดินทางท่องเที่ยวในปี 2007 แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกปี 2007 (ตอนที่2) ซึ่งจะทำให้ท่านผู้อ่านทราบถึงทิศทางของการท่องเที่ยวโลกในปีนี้ได้ดีขึ้น บทความมีหลากหลายมากกว่าเดิมโดยยังคงเน้นการตลาดท่องเที่ยวเป็นสำคัญ มีทั้งสินค้าและบริการ อาทิ เรื่องสาระจากการสัมมนาเรื่องแม่น้ำโขง-สาละวิน ผู้คน ผืนน้ำ สุวรรณภูมิแห่งอุษาคเนย์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองลี่เจียง ประเทศจีน รวมทั้ง เรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่ชุมพรคาบาน่าโดยได้รับเกียรติจากคุณวริสร รักษ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการชุมพร คาบาน่ารีสอร์ทที่ส่งบทความเรื่อง “ปลอดสารพิษ ทฤษฎีใหม่ที่ชุมพรคาบาน่า” ให้เผยแพร่ใน e-TAT Tourism Journal นอกจากนี้กองบรรณาธิการยังได้ส่งนักเขียนไปสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ทั้งผู้ประกอบการ ลูกค้า รวมทั้ง ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจโรงแรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นแนวทางการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น กลยุทธ์ทางธุรกิจ

     อนึ่งในฐานะที่ ททท.เป็นสมาชิกของเอเปค และเป็นผู้ดูแลโครงการวิจัยในคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของเอเปค ทางกองบรรณาธิการก็ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งเว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการวิกฤต ซึ่งมีหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วย โดยท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้ที่ www.apec.org     

     เหมือนเช่นเคย หากท่านมีข้อติ ชม หรือต้องการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ทาง e –TAT Tourism Journal ให้กองบรรณาธิการพิจารณา สามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กองบรรณาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำบทความของท่านเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไป

วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
บรรณาธิการ


ฉบับที่ 2/2550

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 สารบัญ

- พบกองบรรณาธิการ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2550
- แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกปี 2007 (ตอนที่ 2)
- กระแสการเดินทางท่องเที่ยวในปี 2007
- การบริหารโรงแรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง: สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในกิจการของชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท
- สาระจากการสัมมนาเรื่อง แม่น้ำโขง-สาละวิน ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์
- ปลอดสารพิษทฤษฎีใหม่ที่ชุมพรคาบาน่า
- พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เมืองมรดกโลกลี่เจียง ประเทศจีน