เรียบเรียง : บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

ในอดีตเมื่อนานมาแล้ว มนุษย์เราถูกสอนและเชื่อต่อๆ กันมาว่า โลกนั้นเป็นรูปทรงแบน และหากใครไม่เชื่อ หรือมีแนวคิดที่แตกต่าง ก็จะถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีต เป็นพวกขวางโลก จนในบางครั้งก็อาจถูกทำโทษ เพราะมีแนวคิดที่ขัดกับความเชื่อทางศาสนา พวกเรายังเคยเชื่อกันอีกว่า หากออกเดินทางจนถึงสุดขอบทะเล ผู้เดินทางก็จะตก และหลุดออกนอกโลก ด้วยความเชื่อนี้เอง นักเดินทางในสมัยก่อนจึงไม่กล้าออกเดินทางไกลไปทางเรือ เพราะเกรงว่าหากไปถึงจุดสิ้นสุด หรือขอบโลกแล้ว พวกเขาจะตกและหลุดออกไปจากโลกจริงๆ จนกระทั่งมีชายผู้กล้าคนหนึ่งที่ชื่อว่า คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เชื่อว่าโลกนั้นเป็นทรงกลม และต้องการที่จะพิสูจน์ว่าดินแดนของโลกนั้นยังมีทวีปอื่นๆ อยู่อีก นอกเหนือจากทวีปยุโรป เขาได้ออกเดินทางและค้นพบทวีปอเมริกา กับความจริงที่ว่าโลกนั้นเป็นทรงกลม ความจริงที่เราเคยเชื่อว่าโลกเป็นทรงแบนก็ค่อยๆ ถูกทำลายลง และแทนที่ไปในที่สุด และนั่นเองเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่บอกว่ามนุษย์เรานั้นได้ก้าวเข้าสู่ยุคการติดต่อแบบไร้พรมแดน (Globalization) เรียบร้อยแล้ว...