สรุปสาระสำคัญจากรายงาน Outbound Medical Tourism
: Potential Traveler Understanding in UAE, Oman, Kuwait

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเข้าสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดยในแผนยุทธศาสตร์ ททท. ปี พ.ศ. 2560-2564 กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวในตลาดหลัก ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนระดับกลาง-บน (Quality Leisure) และนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษหรือความสนใจเฉพาะ (Niche Segment) ที่มีศักยภาพ นำเสนอบริการแบบเจาะจงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายฐานตลาดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนทั่วไป (Mass Tourist) อาทิ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การแต่งงาน และฮันนีมูน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล หรือ Medical Tourism เป็นกลุ่มความสนใจเฉพาะที่สำคัญตลาดหนึ่ง...

 

TATreview 4/2017

สมัครสมาชิกจุลสาร TAT Review
http://www.tatreviewmagazine.com/web/menu-news-events/805-201710-apply-form