ตลาดการท่องเที่ยวมุสลิม นับเป็นตลาดศักยภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนเม็ดเงินมหาศาล นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจึงกลายเป็น ตลาดเป้าหมายที่หลายประเทศทั่วโลก ให้ความสนใจ มีการใช้จ่ายสูง เปิดโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงถือเป็นตลาดสำคัญ ที่น่าจับตามอง การตอบสนองความต้องการ ของตลาดกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่นักการตลาด ไม่ควรมองข้าม

 

“รายได้ 2.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2020”

ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางท่องเที่ยวในปี 2016 อาจสูงถึง 121 ล้านคน คาดว่าจะเพิ่มเป็น 156 ล้านคน และจะก่อให้เกิดรายได้ถึง 2.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2020 และ คาดว่าจะมีรายได้ถึง 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2026


- ปัจจัยขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลก

ประชากรชาวมุสลิม : ชาวมุสลิมเป็นกลุ่มประชากรที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก และ จะสูงขึ้นเท่ากับ 26% ของประชากรทั่วโลกในปี 2030 ทำให้ชาวมุสลิมกลายเป็นกลุ่มประชากรที่มีอัตราการ เติบโตเร็วที่สุด และจะมีจำนวนมากที่สุดในโลกภายในปี 2050

การเติบโตของคนระดับกลาง / ผู้มีรายได้หลังหักภาษีสูงขึ้น : ผู้มีรายได้ระดับกลางของประเทศที่มี ประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศแถบชายฝั่งทะเล เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมทั้ง ประเทศแถบยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดี ส่งผลให้คนมุสลิม ที่อยู่ในประเทศเหล่านี้มีรายได้สูงขึ้นตามไปด้วย

เข้าสู่สังคมประชากรรุ่นเยาว์ : เมื่อจำแนกตามกลุ่มศาสนา มุสลิมมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กจำนวนมาก ที่สุดในโลก โดยมีอายุเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดที่อายุเพียง 23 ปี และประชากรกลุ่มนี้จะกลายเป็นผู้กำหนด ทิศทางตลาดท่องเที่ยวในอนาคตผ่านมุมมองจริงจัง และพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการท่องเที่ยวได้มากขึ้น : เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล สามารถดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายบน Platform ได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบน Smartphone ช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการท่องเที่ยวได้ง่าย และกระตุ้น การตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นตามไปด้วย กล่าวได้ว่าโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรม การบริโภคและการตัดสินใจของชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก

การขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม : ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือ ผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบรับการเติบโตของการท่องเที่ยวมุสลิม ทำให้การเดินทางและการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ ออกแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม ฯลฯ

การท่องเที่ยวช่วงเดือนรอมฎอน : MasterCard-CrescentRating Travel Report 2016 ระบุว่าเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยกระตุ้นให้ตลาดท่องเที่ยวมุสลิมเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เดือนรอมฎอน หรือช่วงถือศีลอดเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมจะออกเดินทางแสวงบุญ ทำอุมเราะห์ รวมถึงเดินทางกลับไปเฉลิมฉลองวันอีดกับคนในครอบครัว

การเดินทางเพื่อทำธุรกิจ : คาดการณ์ว่าการเดินทางเพื่อการค้าขายสินค้าของตลาดมุสลิมจะเติบโตอย่าง รวดเร็วในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจมุสลิมที่กำลังขยายตัว เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี และกลุ่มประเทศ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council-GCC) ทั้งนี้ โอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม ประเทศที่กำลังพัฒนาได้ดึงดูดจำนวนนักธุรกิจให้เดินทางเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุน การจัดประชุม (MICE) รวมไปถึงชาวมุสลิมผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ตลาดแรงงานคุณภาพและการเดินทางเพื่อทำธุรกิจขยายตัวสูงขึ้นเช่นกัน


- Mega Trends in the Muslim Consumer Markets
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาด ผู้บริโภคชาวมุสลิม

ด้วยมูลค่าเม็ดเงินไหลเวียนที่สูงถึง 1.55 แสน ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 ตลาดการเดินทางของนัก ท่องเที่ยวชาวมุสลิมจึงเป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญกับตลาด ผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก คาดว่าสินค้าฮาลาลทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อตอบโจทย์ทางไลฟ์สไตล์และบริการต่างๆ ทั่วโลกนั้น อาจมีมูลค่าสูงถึง 2-3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เปิดโอกาส เติบโตทางธุรกิจเข้าไปขยายตลาดฮาลาล ส่งผลให้ผู้ผลิต อาหารรายใหญ่ของโลกในหลายประเทศผันตัวมาเป็น พ่อค้าคนกลางเจาะตลาดฮาลาลกันอย่างจริงจังและดุเดือด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเจาะลึก 3 ตัวแปรสำคัญ กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก และ หนึ่งในนั้นคือตลาดผู้บริโภคมุสลิมทั่วโลกกำลังขยายตัว อย่างรวดเร็ว และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อาหารฮาลาล
อาหารนับเป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญของคนทั่วโลก เมื่อพูดถึงสินค้า ประเภทอุปโภคบริโภค สามารถปรุงแต่งได้ตามความชอบโดยไม่ต้อง ใช้ทักษะมากมาย นอกจากนั้นอาหารยังเป็นเครื่องหมายในการสื่อสาร ถ่ายทอดความหมายและความแตกต่างระหว่างผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมได้ อย่างชัดเจน ตลาดอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในตลาดมาแรงที่เป็นแรงหนุน ตลาดมุสลิมทั่วโลกให้เติบโตอย่างรวดเร็ว และอาหารฮาลาลที่แพร่หลาย ในแต่ละพื้นที่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่หลากหลายของตลาด ผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วทุกมุมโลก

เทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดฮาลาลขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ฮาลาลในท้องถิ่น ผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ที่โดนใจคนท้องถิ่น และนับเป็น การเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค บางแบรนด์ได้ขยายตลาดเปิดแบรนด์ย่อย เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ามุสลิมโดยเฉพาะ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคครอบครัวชาว มุสลิม รวมไปถึงเพื่อนฝูงที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมได้มีทางเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปอีกด้วย

ในที่สุดตลาดอาหารฮาลาลที่เติบโตต่อเนื่อง รวมถึงการแพร่หลาย ของผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลทั่วโลกก็ทำให้ชาวมุสลิมสามารถเดินทาง ท่องเที่ยวได้สะดวกสบาย และหายห่วงกับเมนูอาหารที่จะรับประทานได้ อย่างสบายใจ

แฟชั่นมุสลิม
ด้วยตลาดผู้บริโภคของหญิงชาวมุสลิมเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับความต้องการสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมที่มีสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผล ให้แบรนด์เสื้อผ้าจากต่างชาติเริ่มขยายตัวเข้ามาทำตลาดกันมากขึ้น

บางแบรนด์ใช้ชื่อทางการค้าที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ก่อนๆ ที่ผู้บริโภคคุ้นชื่อ เพื่อให้เกียรติแบรนด์ที่มาก่อน ในขณะที่บางแบรนด์กลับเพิ่มความทันสมัยให้กับ สินค้า แต่ก็ยังคงความเรียบร้อยและเรียบง่ายตามสไตล์การแต่งตัวของหญิงชาว มุสลิม

ตัวเลือกที่หลากหลายทำให้หญิงชาวมุสลิมมีทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้า และ ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ช่วยให้พวกเธอ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น แบรนด์เหล่านี้ประยุกต์สินค้าให้เข้ากับวัฒนธรรมของผู้ใช้ โดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์การแต่งกายตามความเชื่อดั้งเดิมของ หญิงชาวมุสลิม

สุขภาพดี วิถีอิสลาม
ความต้องการทางเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางฮาลาลนับวันยิ่งขยายตัวขึ้น ผู้ผลิตจึงไม่หยุดคิดค้นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของ ผู้บริโภคให้แพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดในการอาบน้ำวุฎูอฺ (การอาบน้ำละหมาดเพื่อชำระร่างกาย) หรือ สเปรย์ฉีดหนังศีรษะให้ความเย็นที่ออกแบบมาพิเศษ เหมาะกับการใส่เสื้อผ้าแบบ อิสลามหรือชุดฮิญาบ

กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน กลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ ตลาดกลุ่มนี้มองหาผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งแน่นอนว่าจะมองหาเครื่องหมายที่บ่งบอก ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสินค้าฮาลาลด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพดังกล่าวยังน่าจับตามองเป็น พิเศษ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเติบโตได้ดีต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจสปา ที่ให้ความระมัดระวังเรื่องเพศ แยกห้องระหว่างชายกับหญิง ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ชาวมุสลิมคำนึงถึงขณะเดินทางท่องเที่ยว


- Key Segments in the Muslim Traveler Market
กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

นอกจากจำนวนประชากรมุสลิมที่เติบโต จะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้ตลาดการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับมุสลิมขยายตัวแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยว มุสลิมคนรุ่นใหม่ที่เดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น ก็นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญ รายงานฉบับนี้เจาะลึก ใน 3 กลุ่มตลาดสำคัญของตลาดท่องเที่ยวมุสลิม ที่เป็นแรงส่งสำคัญในการขับเคลื่อน และมีอิทธิพล ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกในอนาคตอันใกล้

Gen Y & Gen Z
Gen Y หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า Millennials คือ กลุ่มคนที่เกิดในยุค 1980s ไปจนถึงช่วงกลางของยุค 1990s คนกลุ่มนี้เกิดและเติบโตมาพร้อมกับความ สามารถในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตได้เข้า มามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน

Gen Z หรือคนยุคหลัง Millennials คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงกลางของยุค 1990s คนกลุ่มนี้ เกิดมาพร้อมกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีโลก อินเทอร์เน็ต Gen Z จึงเชื่อมถึงกันตลอดเวลา และไม่ลังเลที่จะให้ความสนใจกับสิ่งรอบตัวผ่านโลก อินเทอร์เน็ต


ข้อมูลจากการวิจัยจากบริษัทในเครือ CrescentRating ชี้ให้เห็นว่าความนิยมของ HalalTrip เว็บไซต์ ออนไลน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ Gen Y และ Gen Z ตอกย้ำศักยภาพของตลาดกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม มุสลิมกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในอนาคต มีอายุเฉลี่ย น้อยกว่าประชากรจากกลุ่มศาสนาอื่นๆ ราว 7-23 ปี* ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมุสลิมรุ่นใหม่ในอนาคต จะมีสัดส่วนเท่ากับ 25% ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในกลุ่มนี้จะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้า (Arrivals) มากถึง 1.1 พันล้านราย**


หลัก 3A
เพื่อมัดใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ควรมีกลยุทธ์การขายที่สอดรับกับพฤติกรรม การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คน Gen Y และ Gen Z นิยมใช้มากที่สุด จึงไม่อาจละเลย พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เพื่อจะได้เสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้โดนใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากที่สุดใน 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ ความเป็นของแท้ (Authentic) ราคาที่ เหมาะสม (Affordable) และสามารถหาซื้อได้ง่าย (Accessible)

Gen M
นอกจากข้อมูลด้านภูมิประชากรศาสตร์ (Demographic) ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่สัมพันธ์กับศาสนาและจิตใจก็มีความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวมุสลิมรุ่นใหม่อยู่ไม่น้อย Gen M เป็นกลุ่มที่ใช้ ชีวิตแบบยึดมั่นในความเชื่อความศรัทธาแบบสมัยใหม่ และไม่ต้องการเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในด้านใดๆ มีความคิด เป็นของตนเอง และไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็น เป็นกลุ่มที่นำเทรนด์และวัฒนธรรมใหม่ๆ มาสู่ชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นการคิดคำใหม่ๆ เช่น ‘Mipsterz’ ที่หมายถึง มุสลิมฮิปสเตอร์ หรือคนมุสลิมรุ่นใหม่ ‘Haloodie’ ซึ่งมาจากคำว่า Halal และ Foodies แปลว่าอาหารฮาลาลนั่นเอง ที่สำคัญไปกว่านั้นคือพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการติดต่อสื่อสารในกลุ่ม ทำให้ Gen M เชื่อมต่อกันในสังคมออนไลน์โดยแท้จริง


ดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลก
(Global Muslim Travel Index: GMTI)

บริษัท CrescentRating ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแบบฮาลาล และบัตรเครดิต MasterCard ได้สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในปี 2011 เกี่ยวกับประเทศที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมุสลิม และได้นำมาเผยแพร่ในปี 2015 เพื่อรวบรวมเป็นรายงานดัชนีเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับตลาด มุสลิมจากทั่วโลก

ดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจำปี 2017 ได้รวบรวมจุดหมายปลายทางทั่วโลกรวม 130 แห่ง เพื่อนำมาจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมแบบเจาะลึก ผลการสำรวจดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม นักท่องเที่ยวเอง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักลงทุน รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมุสลิม เพื่อ ช่วยสร้างความเข้าใจถึงตลาดการท่องเที่ยววิถีมุสลิม และบทบาทสำคัญต่อตลาดการท่องเที่ยวในภาพรวม

 

*Lipka, M. (2016) Muslims and Islam: Key findings in the U.S and around the world. Pew Research
**UNWTO & WYSE Travel Confederation. (2016). The power of youth travel


ผลสำรวจนี้เกิดจากการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลสำคัญรอบด้าน เพื่อติดตามการขยายตัวและอัตราการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวยังช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อการเปรียบเทียบ สมรรถนะการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ เพื่อ ให้การท่องเที่ยวเอื้อต่อการเดินทางของชาวมุสลิมมากที่สุด

ดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจำปี 2017 ให้น้ำหนักกับ 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การเดินทางเข้าประเทศ (Access) การเข้าถึงและการสื่อสาร (Communication) สภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทาง (Environment) และการให้ความ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก (Services) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 11 ประเด็นสำคัญที่ประเทศต่างๆ ไม่ควรมองข้าม หากต้องการ มุ่งไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

 


 

ผลการสำรวจตามดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมโลก ประจำปี 2017 (GMTI 2017)
มาเลเซียครองอันดับ 1 แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาว มุสลิมมากที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ตามมาด้วย สหรัฐอาหรับ- เอมิเรตส์ที่ยังอยู่ในอันดับ 2 เท่ากับปีก่อน อินโดนีเซียขยับขึ้น มาอยู่ในอันดับที่ 3 ขณะที่สิงคโปร์นำมาเป็นอันดับ 1 สำหรับ แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม (Non-OIC)


การเดินทางเข้าประเทศ (Access)

 • การเดินทางทางเครื่องบิน
 • การขอวีซ่า

การเข้าถึงและการสื่อสาร (Communication)

 • เพื่อสร้างการรับรู้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อมุสลิม
 • ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทาง (Environment)

 • เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม
 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยต่อชาวมุสลิม
 • ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก (Services)

 • ความสะดวกในการซื้ออาหารฮาลาล
 • มีห้องละหมาด
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
 • ที่พักตามหลักฮาลาล

 

เรียบเรียง : งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท.
*เรียบเรียงจาก MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2017