ณ พ.ศ. นี้คงไม่มีใคร ไม่รู้จัก TripAdvisor ผู้มีภารกิจหลักคือ “ช่วยนักท่องเที่ยว วางแผนและจองการเดินทาง ที่ดีที่สุด”


Helena Egan, Global Director of Industry Relations, TripAdvisor Inc. ระบุว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาแชร์ ประสบการณ์ในแง่บวกมีจำนวนมากกว่าประสบการณ์ด้านลบหรือในระดับปานกลาง นอกจากนั้นเว็บไซต์ที่มีการรีวิว และสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นช่องทางที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมากที่สุด โดยมีข้อมูลดังนี้

 • รีวิวการเดินทางออนไลน์ที่พบบนเว็บไซต์ อย่างเช่น TripAdvisor 59%
 • รูปภาพและ VDO การพักผ่อนที่เพื่อนๆ โพสต์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 54%
 • VDO ที่โพสต์ใน YouTube 31%
 • โฆษณาหรือโพสต์ของบริษัทนำเที่ยวในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 16%
 • Travel Blogs 11%

นอกจากการนำเสนอคำแนะนำจากนักท่องเที่ยวหลายล้านคน มีตัวเลือกทางการท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้ง มีเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆ หลายร้อยเว็บไซต์ เพื่อค้นหาโรงแรมที่ให้ราคาดีที่สุดได้อย่างราบรื่นแล้ว TripAdvisor ยังได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งเรื่องหนึ่งก็คือ ‘Needs-based Traveller’

 

Six New Needs-based Traveller Typologies
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามจาก 33 ประเทศ จำนวน 36,444 คน
ดำเนินการสำรวจในวันที่ 21 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559


แนะนำ 6 ประเภทนักท่องเที่ยวใหม่จากการสำรวจ ‘Six New Needs-based Traveller Typologies’


Value Seekers
“พวกเราต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวที่คุ้มค่ามากที่สุด”

นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะเดินทางร่วมกับลูกๆ เป็นกลุ่มคน ฐานะปานกลาง โดยส่วนมากจะมีอายุระหว่าง 25-34 ปี เมื่อตัดสินใจเลือกที่พักจะคำนึงถึงปัจจัยด้านการบริการช่วย ดูแลเด็กและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็ก ศึกษาค้นคว้าข้อมูล การท่องเที่ยวผ่านสมาร์ทโฟน และชอบเลือกที่จะไปเที่ยวชายหาด


Luxury Travellers
“พวกเรายินดีที่จะจ่ายเพื่อความสุขของเรา”

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีรายได้สูง ชอบเดินทางเป็นคู่ มีอายุระหว่าง 25-49 ปี มีความคาดหวังว่าทริปของพวกเขาจะมีความร้อนแรง เฉิดฉาย และเป็นที่อิจฉาของใครๆ ส่วนมากจะศึกษาข้อมูลที่พักจาก TripAdvisor ก่อนทำการจอง สถานที่ยอดนิยมในการท่องเที่ยวคือชายหาดและเมืองใหญ่


Social Travellers
“พวกเราชอบที่จะแชร์และมีส่วนร่วมกับคนอื่น”

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ชอบเดินทางโดยลำพัง และเลือกที่จะท่องเที่ยว กับเพื่อนและครอบครัว นิยมใช้บริการช่วยดูแลเด็กและพื้นที่ทำกิจกรรม สำหรับเด็ก มีความอ่อนไหวต่อการแนะนำประเภทปากต่อปาก (Word of Mouth) พวกเขาชอบเที่ยวชายหาดกับเพื่อนๆ และเชื่อว่า TripAdvisor สามารถช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและบริการที่เด็ดๆ ไม่เหมือนใคร ให้กับพวกเขาได้ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 25-49 ปี และมีรายได้ปานกลางถึงสูง


Independent Travellers
“ฉันชอบในแบบของฉัน”

นักท่องเที่ยวประเภทนี้ชอบฉายเดี่ยว และเลือกที่จะท่องเที่ยวใน รูปแบบของตนเองทั้งหมด พวกเขาสรรหาประสบการณ์การผจญภัย โดยศึกษาข้อมูลเชิงลึกผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่วนมากจะให้ความสำคัญกับ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และไม่ค่อยให้ความสนใจกับสภาพอากาศ สักเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำ หรือไม่ก็มีรายได้สูง ไปเลย อายุระหว่าง 25-49 ปี


Researchers
“การท่องเที่ยวของพวกเราต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้น”

เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งทริปที่สมบูรณ์แบบ ส่วนมากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จะใช้เวลาอันมีค่าของพวกเขาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ร้านอาหาร ที่พักก่อนการเดินทางจาก Laptop และยินยอม จ่ายเพิ่มหากจะได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ นักท่องเที่ยวประเภทนี้ มีรายได้สูง มีอายุอยู่ในช่วง 25-49 ปี และชอบเดินทางร่วมกับคู่รัก


Habitual Travellers
“พวกเราชอบอะไรที่ธรรมดาและไม่ยุ่งยาก”

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่เดิมๆ พวกเขา จึงไม่ต้องใช้เวลามากในการเตรียมตัวหรือหาข้อมูลการเดินทาง รูปแบบ การท่องเที่ยวจะเน้นการพักผ่อนมากกว่าความสนุกสนาน ส่วนมากจะเป็น ผู้ชาย นิยมท่องเที่ยวด้วยตนเอง รายได้น้อย และมีอายุระหว่าง 35-64 ปี

 

 

สรุปข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากการสำรวจ

 • นักท่องเที่ยวประเภท Value Seekers และ Social Travellers ค่อนข้างจะตระหนักถึงราคาและครอบครัว ในขณะที่ Independent Travellers และ Researchers แสวงหา ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
 • กลุ่มผู้มีอายุน้อยและรายได้ต่ำเดินทางโดยรถไฟ บ่อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุและร่ำรวยกว่า
 • นักท่องเที่ยวสูงอายุมีแนวโน้มจะแชร์รีวิวผ่าน TripAdvisor มากกว่า
 • คำแนะนำต่างๆ จะมีความสำคัญในกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มีอายุน้อย ในขณะที่คนรุ่นเก่าจะเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ ความเคยชินมากกว่า
 • คนรุ่นใหม่เลือกแหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่า
 • มากกว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวสตรีแชร์ ประสบการณ์บน Facebook
 • การพักผ่อนชายทะเลในวันหยุดเป็นที่นิยมของ นักท่องเที่ยวสตรีและผู้มีรายได้สูงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 


เรียบเรียง : งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด ททท.
*แปลและเรียบเรียงจากการบรรยายเรื่อง ‘Six New Needs-based Traveller Typologies’ โดย Helena Egan, Global Director of Industry Relations, TripAdvisor Inc.
ในการสัมมนา The 10th UNWTO/PATA Forum on Tourism Trends & Outlook ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2559 ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน