กองวิจัยการตลาด ททท. จัดการสำรวจความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพของตลาด นักท่องเที่ยวไทย จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Silver Age, Women Empowerment, Single Living และ Gen Y ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น โดยศึกษาครอบคลุมรูปแบบ พฤติกรรม ปัจจัยด้านจิตวิทยา และ Customer Insight ด้านการเดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ชาวไทย โดยผลจากการสำรวจความคิดเห็น ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้


มุมมองและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่ม Silver Age อายุระหว่าง 55-70 ปี ส่วนใหญ่จะเกษียณการทำงาน ถ้ายังทำงาน อยู่ก็ไม่ได้ใช้เวลากับการทำงานเต็มเวลา เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการพบปะสังสรรค์ กับเพื่อน อยากใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมี คุณค่ามากที่สุด เช่น สังสรรค์กับเพื่อนฝูง เพื่อทดแทนเวลาที่ตัวเองต้องเสียไปกับการ ทำงานและดูแลครอบครัว เป็นวัยที่อยากใช้ ชีวิตอิสระอีกครั้ง อยากย้อนกลับไปเป็นวัยรุ่น สนุกกับเพื่อนฝูง ไม่อยากเป็นภาระของ ลูกหลาน แต่ยังต้องการเป็นหลักที่พึ่งพิงให้ กับครอบครัว ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Line มีบทบาทกับคนกล่มุ นี้มาก เนื่องจากทำให้ชีวิตไม่เหงา อัปเดต และ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีอิสระทางการเงิน และพร้อมที่จะจ่ายเพื่อความสุขของตัวเอง

กลุ่ม Women Empowerment นักท่องเที่ยวผู้หญิง อายุระหว่าง 45-54 ปี ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร นักท่องเที่ยว กลุ่มนี้ที่มีครอบครัวแล้ว ชีวิตส่วนใหญ่ จะหมดไปกับการดูแลครอบครัว และการ ทำงาน ซึ่งรวมไปถึงการทำงานบ้านด้วย การให้เวลากับตัวเองจึงเป็นเรื่องรองลงมา ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่โดดเด่น ส่วนมากจะพักผ่อนด้วยการรับประทาน อาหารนอกบ้าน หรือเดินช้อปปิ้งกับสมาชิก ในครอบครัว สำหรับ Women Empowerment ที่โสด จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแสวงหา ความสุขให้ตัวเอง และดูแลญาติผู้ใหญ่

ทั้งนี้ กลุ่ม Women Empowerment เป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและ ครอบครัว ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ เป็นอย่างมาก ทันสมัย ประสบความสำเร็จ ทางด้านการเงิน ความสุขของคนกลุ่มนี้ คือ การได้ใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัว

กลุ่ม Single Living หรือกลุ่มหญิงโสด อายุระหว่าง 35-44 ปี วิถีชีวิตส่วนใหญ่จะหมด ไปกับการให้เวลากับตัวเอง ให้ความสำคัญกับ ความสวยความงาม การออกกำลังกาย และ สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ใช้ชีวิตอิสระ และเต็มที่ กับทุกอย่างในชีวิต เนื่องจากไม่มีครอบครัว นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ มั่นใจ ในตัวเอง ไม่เห็นความจำเป็นของการมีครอบครัว ให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูง ความสุขของ คนกลุ่มนี้ คือ Work Hard, Play Hard


กลุ่ม Gen Y อายุระหว่าง 25-34 ปี โสด หรือแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูก ชอบเที่ยวคนเดียว เที่ยวกับแฟน หรือกลุ่มเพื่อน คนกลุ่มนี้มากกว่าครึ่ง เป็นนายตัวเอง ออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจของตัวเอง มีเวลาว่างเยอะ ให้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ กล้าเริ่มทำสิ่งใหม่ เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือในกรณีทำงานประจำ ก็จะมีสองอาชีพ เป็นช่วง หาเงิน อยากตั้งตัวเร็วๆ ชอบใช้ของดี ทันสมัย อัปเดตตลอดเวลา กิน เที่ยว เล่นตามใจตัวเอง อยากหาประสบการณ์ชีวิต ไม่ซีเรียส มองโลกในแง่ดี ชอบความท้าทาย รักอิสระ และชอบที่จะแตกต่าง


Insight ของการเดินทาง Need State (ความต้องการ) สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ท้าทายตนเอง นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y และ Single Living ส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวลำพังเพื่อพิสูจน์ตัวเอง เช่น ขึ้นภูกระดึง หรือ ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกัน เช่น ปั่นจักรยาน หรือเดินป่า กิจกรรมเหล่านี้ทำให้พบเพื่อนใหม่ในสถานที่ท่องเที่ยว

ค้นหามุมมองใหม่ เป็นที่ต้องการสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y และ Single Living เช่นกัน เป็นการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว ไม่มีแผน การเดินทาง และใช้ชีวิตระหว่างเดินทางให้แตกต่างจากชีวิตประจำวัน

ฆ่าเวลา นักท่องเที่ยวทุกกล่มุ ยกเว้น Women Empowerment จะเดินทาง เพื่อฆ่าเวลา เป็นการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบกะทันหัน ส่วนมาก จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ เช่น ไหว้พระข้ามจังหวัด ไปเยี่ยมเพื่อน หรือไปหาของอร่อยๆ กินในจังหวัดใกล้เคียง

เพิ่มพลัง หรือ ปลดปล่อยความเครียด นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 4 กลุ่มจะเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์นี้ โดยส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มใหญ่ เพราะรวมตัวกันง่าย โดยจะเป็นการท่องเที่ยวระยะสั้น แบบไปเช้าเย็นกลับ หรือใช้ระยะเวลา 1-2 วัน กิจกรรมระหว่าง ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สร้างเองในกลุ่มเพื่อน เช่น การถ่ายรูปในสถานที่ ต่างๆ เพื่อโพสต์ใน Facebook นอกจากนี้ อาจเป็นการพักผ่อนกับครอบครัว ที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 3-4 วัน กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นวิวสวยๆ เพื่อถ่ายรูป และความเพลิดเพลินจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยมีข้อสังเกตว่า ฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการเลือกจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว

สำหรับกลุ่ม Women Empowerment ที่แต่งงานแล้ว มักมีโอกาส ทางการท่องเที่ยวที่ไม่หลากหลาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเดินทาง กับครอบครัวเป็นหลัก ส่งผลให้ความต้องการเดินทางเพื่อพักผ่อนเป็นไป เพื่อเพิ่มพลังจากงานประจำหรือการดูแลครอบครัว


รูปแบบของการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวทั้ง 4 กลุ่มในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่นให้ความสำคัญกับวิวทิวทัศน์ที่ สวยงาม ความสะอาด และความสะดวกสบาย ของที่พัก

พฤติกรรมการพักผ่อนของชาวขอนแก่น ไม่เน้นกิจกรรมที่ต้องลุยมาก หรือกิจกรรมกลางแจ้ง เพราะไม่อยากเหนื่อย หรือเผชิญกับ แสงแดดที่ร้อนอบอ้าว

นิยามการพักผ่อน คือ การปลดปล่อย พักเหนื่อยจาก Lifestyle ที่ยุ่งเหยิง สร้างความสนุกระหว่างเพื่อนหรือครอบครัว รวมทั้ง แสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่จังหวัด ขอนแก่นไม่มี

เกณฑ์ในการเลือกทำกิจกรรมของ นักท่องเที่ยว คือกิจกรรมที่สมาชิกทุกคน สามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่แพงเกินไป (ราคาอยู่ระหว่าง 150-200 บาท/กิจกรรม) มี Landmark หรือ Highlight ที่กำลังเป็นที่นิยมให้ถ่ายรูป ทั้งนี้ การช้อปปิ้ง เป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ของนักท่องเที่ยว ชาวไทย โดยเฉพาะการเดินซื้อของที่ระลึก สำหรับตนเองและเป็นของฝากที่ถนนคนเดิน ในจังหวัดต่างๆ โดยของที่ระลึกดังกล่าว มักจะเป็นของที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละ จังหวัด


องค์ประกอบที่สำคัญของการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่า บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวด้วย และร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยกัน มีความสำคัญ ที่สุด ส่วนองค์ประกอบอื่นมีความสำคัญเท่าๆ กัน และสามารถทดแทนกันได้ โดยสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางมีบทบาทในการทำให้การเที่ยวสมบูรณ์แบบมากขึ้น ทั้งนี้ คุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวควรสอดคล้องกับภาพที่เห็นในแผ่นพับ เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนมีบรรยากาศ และภูมิอากาศที่สบาย นอกจากนี้ อาหารก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ เนื่องจากนักท่องเที่ยวไทย ชื่นชอบการกิน และมักจะมองหาของอร่อยในท้องถิ่น สำหรับกิจกรรม นักท่องเที่ยวจะเน้น กิจกรรมที่ไม่หวือหวา ชื่นชอบการถ่ายภาพ กับ Landmark แล้วโพสต์ลงสื่อสังคม ออนไลน์

เป็นที่น่าสังเกตว่า คนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการ บอกต่อ หรือกลับมาเที่ยวซ้ำอีกครั้ง โดยความคาดหวังที่มีต่อคนท้องถิ่น ได้แก่ ความเป็นกันเอง ไม่เอาเปรียบ และให้ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกกังวลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยยังคงเป็นจุดด้อยของการ ท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น ความปลอดภัยบนท้องถนนที่สร้างความกังวลใจมากที่สุด โดยทุกกลุ่มเห็นว่าการขับรถทางไกล ทุกคน มักจะขับเร็ว และขาดความระมัดระวัง ความปลอดภัยจากที่พักอาศัย โดยโรงแรมระดับ 3 ดาว ยังไม่สามารถให้การคุ้มครองทรัพย์สินได้ เป็นอุปสรรคกับการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากต้องนำสัมภาระที่มีค่าติดตัวไปด้วย รวมทั้ง ความไม่ซื่อสัตย์ของร้านค้าก็เป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกหมดสนุก หรือไม่อยากกลับไปเที่ยวซ้ำ

 เรียบเรียง : กองวิจัยการตลาด