FAKE
เราเริ่มไตรมาสแรกของปี 2559 ด้วยเรื่อง FAKE

1.
ย้อนไปเมื่อปี 2552
ททท. จัดสัมมนา เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 2 ในหัวข้อ ‘การท่องเที่ยวแบบ PO MO (Post Modern Tourism) จาก Faketastic ถึง Mood Consumption’ มีวิทยากร 2 คน คือ คุณเอ๋ สุพิชา สอนดำหริ และ คุณแขก คำ ผกา โดยมีคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เป็นคนชวนคุย จำได้ว่า เป็นการคุยที่สนุก ได้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยว Pre Modren / Modern และ Post Modern รวมทั้งยังได้สำรวจรูปแบบ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. นั้น ผ่านการพูดคุยของวิทยากร

 

2.
ถอยไปในปี 2553
ททท. จัดสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี 3 ในหัวข้อ ‘การตลาดว่าด้วยอารมณ์ มนตรา และอุปาทาน Passion , Mantra : Mesmerization in Marketing’ มีวิทยากรหลายท่าน อาทิ คุณก้อย ภัทรา สหวัฒน์ จาก เพลินวาน คุณพิศณุ นิลกลัด จาก Palio เขาใหญ่ คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ จากนิตยสาร a day คุณดลชัย บุณยะรัตเวช นักการตลาดรุ่นใหญ่ โดยมี ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ เป็นผู้ชวนคุย เราได้รับฟังทั้งเพลินวาน และ Palio ซึ่งอยู่ในข่ายเรื่อง ‘ของเลียนแบบ’ มาร่วมแชร์ไอเดียและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

ในปีเดียวกัน (2010) มีบทความเรื่อง ‘Faketastic’ – The growing attraction of being fake and feeling fantastic เขียนโดย Lydia Gordon ใน Euromonitor International


3.
กลางปี 2558
“เชียงใหม่ปลอม ในสิบสองปันนา ‘เรื่องที่โลกโซเชียลแชร์กันว่อนในช่วงกลางปี 2558 บ้างด่าทอ ต่อว่า บ้างก็ว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนในสังคมออนไลน์สนุกในการให้ความเห็นอยู่เพียงสองวัน จากนั้น ไม่มีคนพูดถึงแล้ว เรื่องเงียบไปแต่เรายังสนุกอยู่ เลยเอามาเป็น Theme ของไตรมาสนี้ ใครจะต่อว่า เรื่องเราผลิตซ้ำ เราจะน้อมรับ ใครจะต่อว่า เรื่องเราเคยจัดสัมมนาไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ทำเรื่องเก่าเพราะหมดมุก เราก็ยอมรับ


4.
Copycat Culture ใน Psuedo Place ที่มี Duplitecture ที่ Very Fake อ่านเถอะ แล้วจะรู้ว่า Content ใน TAT Review ไตรมาสนี้ มันต่างจากการสัมมนาเมื่อหลายปีก่อน มี 4 บทความจากนักเขียน 4 คน ที่มี 4 สไตล์ มาจาก 4 อาชีพ ที่แตกต่างกันมาเขียนเรื่อง ‘ของเลียนแบบ’ ในธุรกิจท่องเที่ยว ให้คนในวงการท่องเที่ยวอ่าน นอกจากบทความเกี่ยวกับเรื่องของปลอม ของเลียนแบบแล้ว ยังมีบทความอื่นๆ ที่จะชวนให้ลองอ่านดู

 

ใครอ่านมาก คนนั้น ชนะ
เชื่อฉัน

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

 


 

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จุฑาพร  เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
ศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
สมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร
สันติ ชุดินธรา  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน 
วิษณุ เจริญศิลป์   รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
สุจิตรา จงชาณสิทโธ  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ 
จรัญ อ้นมี  ที่ปรึกษา ระดับ 10 
น้ำฝน บุณยะวัฒน์  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

 

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

 

กองบรรณาธิการ

จริญญา เกียรติลัภนชัย   ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
พิชญา สายแสงจันทร์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
นิธี สีแพร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน  ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
ชมภู มฤศโชติ  ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด 
สุดาพร วรพล หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด
สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล

 


 

download PDF และอ่าน ebook
 ดาวน์โหลด PDF คลิกที่นี่

 

สารบัญ

 

Tourism on the Move

 

Tourism Research

 

From The Cover

 

Tourism Trends

 

Tourism Talk

 

Low Carbon Tourism

 

Pop Culture Tourism