Gender Tourism, Human Right Human Left
ท่องเที่ยวหลากหลาย ผู้หญิงเลี้ยวซ้าย ผู้ชายเลี้ยวขวา

“จู้จี้ ขี้บ่น เรื่องมาก โลเล ไม่มั่นใจ”
ชุดคำเหล่านี้ ถูกใช้เป็นภาพแทนความเป็นหญิง ทั้งๆ ที่ผู้ชายก็มีพฤติกรรมดังกล่าวที่ไม่แตกต่างกัน

“มั่นคง หนักแน่น เป็นผู้นำ ตัดสินใจเด็ดขาด”
ชุดคำเหล่านี้ ถูกใช้เป็นภาพแทนความเป็นชาย ในขณะที่ผู้หญิงก็มีคุณสมบัติดังกล่าวเทียบเท่ากัน

การกำหนดคุณลักษณะความเป็นหญิง ชาย เริ่มพร่าเลือนไปทุกวัน ความเชื่อที่ว่ากิจกรรมการตีกอล์ฟ เที่ยวไนต์คลับ เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาย เริ่มไม่จริงเสมอไป เพราะเราจะเห็นเลดี้กอล์ฟ และสถานบันเทิงสำหรับผู้หญิงมากมาย 

 

กิจกรรมนวดสปา ช้อปปิ้ง ก็ไม่จำกัดเฉพาะนักท่องเที่ยวหญิงเท่านั้น สัดส่วนนักท่องเที่ยวชายที่นิยมกิจกรรมดังกล่าวก็ยืนยันได้จากงานวิจัยหลายสำนัก

ทีนี้ ลองมาดูเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมาอีกนิด คือ เรื่องการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการโดยทั่วไป มักจะเป็นการบริหารจัดการที่มุ่งสะท้อนคุณค่าแบบ ‘ลูกผู้ชาย’ แสดงออกด้วยชุดคำศัพท์ เช่น ผู้บริหารที่หยาบกระด้าง เคร่งครัด มีอำนาจควบคุม และห้าวหาญเป็นลูกผู้ชาย แต่มาปัจจุบันนี้ ผู้บริหารจะต้องใจกว้าง เข้าถึงง่าย ห่วงใย หว่านล้อมเก่ง และใจดี

ระบบการทำงานที่ครอบงำ ควบคุม การบริหารจัดการที่เต็มไปด้วยลำดับขั้น ตายตัว และกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดถูกแทนที่ด้วยระบบงานที่ยืดหย่นุ ประสานงาน ทำงานเป็นทีม ปรากฏการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ คือ การแปลงระบบการบริหารจัดการ ‘ให้เป็นเพศหญิง’ (Feminization of Management)

ที่เขียนเกี่ยวกับชาย-หญิงเสียยืดยาว ผู้เขียนไม่มีเจตนาจะประกาศก้องว่า ‘ฉันเป็นเฟมินิสต์’ (และไม่ใช่ฮิปสเตอร์) เพียงแต่จะนำเข้าสู่ TAT Review ไตรมาสนี้ ที่หยิบยก นำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพลังผู้หญิง หรือ Womenomics ข้อมูลในฉบับจะชวนดูเรื่องความสำคัญของกลุ่มผู้หญิง บทบาทเชิงเศรษฐกิจ ศักยภาพการชี้นำและตัดสินใจทั้งเรื่องเล็กน้อยในบ้าน จนถึงเรื่องทิศทางของธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่การชี้นำกิจกรรมการใช้เวลาว่าง ดังนั้น การได้ข้อมูลระดับ Insight สำหรับกลุ่มผู้หญิงและผู้มีเพศสภาพเป็นหญิง จะทำให้สามารถเปิดพื้นที่และเห็นโอกาสในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว/บริการอีกมหาศาล

นอกจากเรื่องผู้หญิง ผู้หญิง ที่กระจายอยู่หลายคอลัมน์แล้ว ก็ยังมีบทความอื่นๆ ในฉบับ เช่น เรื่อง Startup ที่เติบโตต่อเนื่องในไทย ผู้อ่านท่านใดยังไม่คุ้น ไม่รู้จัก Startup บอกเลยว่าต้องอ่าน ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เอ้ย!

ไม่เชื่อ ลองอ่านดู

พบกันใหม่ ไตรมาสหน้า

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล # ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ


เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

จุฑาพร  เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
วิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
พงศธร เกษสำลี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
สมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร
อานุภาพ ธีรรัฐ  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
สันติ ชุดินธรา  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน 
จรัญ อ้นมี  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน 

 

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

 

กองบรรณาธิการ

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์   ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
จรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
บุษกร พรหมมาโนช ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
พิชยา สายแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
จริญญา เกียรติลัภนชัย ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล

 


 

download PDF และอ่าน ebook ดาวน์โหลด PDF คลิกที่นี่

สารบัญ

  •  บทบรรณาธิการ

Tourism on the Move

Tourism Research

From the Cover

Tourism Trends

Tourism Seminars

Low Carbon Tourism

Pop Culture Tourism

Tourism @ AEC 

 

^ to top || TAT Review 3/2015