เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา

ศัพท์ทางชีววิทยาคำหนึ่ง (จริงๆ คือสองคำ) คือ Carrying Capacity คือศัพท์ที่ใช้อธิบายความสามารถในการ ‘รองรับ’ สัตว์หรือพืช (หรือสิ่งมีชีวิต) ชนิดต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ ซึ่งหมายรวมไปถึงเรื่องของอาหาร ที่อยู่อาศัย น้ำ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ

การท่องเที่ยวก็เป็นอะไรคล้ายๆ แบบนั้นเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่า ความสามารถในการ ‘รองรับ’ นั้นไม่ได้มาเปล่าๆ แต่ถ้าหากว่าเรามีความสามารถในการรองรับมากพอ ก็จะทำให้คุณภาพของความสามารถในการ ‘รับรอง’ นักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองดีขึ้นตามไปด้วย

แต่ถ้าหาก Carrying Capacity หรือความสามารถในการ ‘รองรับ’ ไม่เพียงพอล่ะครับ ปัญหาที่จะเกิดกับการ ‘รับรอง’ จะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่อยากจะคิดเลยจริงๆ!...

เรื่อง : ฮิมิโตะ ณ เกียวโต*(ลักขณา ปันวิชัย)

สเปน ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี น่าจะเป็นประเทศในยุโรปที่คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุด โดยเฉพาะสเปนที่เราเห็นในภาพยนตร์หลายๆ เรื่องมันช่างเป็นประเทศที่สวย มีชีวิตชีวา อาหารอร่อย มีประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม มิวเซียม เมืองซานเซบัสเตียนนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งโลก Gastronomic ไปแล้ว เรียกได้ว่าครบเครื่องสำหรับจะเป็นประเทศในฝันของนักท่องเที่ยว และบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากเป็นลำดับที่ 21 ยอดนักท่องเที่ยวในปี 2016 พุ่งไปถึง 34 ล้านคน

ในขณะที่เราฝันถึงสเปน และเฝ้าเก็บเงินหยอดกระปุกเพื่อจะไปเยือนเมืองในฝันนี้สักครั้ง พอไปถึงปุ๊บ สิ่งที่เราเจอกลับเป็นป้ายกราฟฟิตี้ในเมืองที่เขียนว่า

“นักท่องเที่ยว ไสหัวออกไป”
“นักท่องเที่ยวคือผู้ก่อการร้าย”

เจอแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไร? ...

เรียบเรียง : บัณฑิต เอนกพูนสินสุข

ในอดีตเมื่อนานมาแล้ว มนุษย์เราถูกสอนและเชื่อต่อๆ กันมาว่า โลกนั้นเป็นรูปทรงแบน และหากใครไม่เชื่อ หรือมีแนวคิดที่แตกต่าง ก็จะถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีต เป็นพวกขวางโลก จนในบางครั้งก็อาจถูกทำโทษ เพราะมีแนวคิดที่ขัดกับความเชื่อทางศาสนา พวกเรายังเคยเชื่อกันอีกว่า หากออกเดินทางจนถึงสุดขอบทะเล ผู้เดินทางก็จะตก และหลุดออกนอกโลก ด้วยความเชื่อนี้เอง นักเดินทางในสมัยก่อนจึงไม่กล้าออกเดินทางไกลไปทางเรือ เพราะเกรงว่าหากไปถึงจุดสิ้นสุด หรือขอบโลกแล้ว พวกเขาจะตกและหลุดออกไปจากโลกจริงๆ จนกระทั่งมีชายผู้กล้าคนหนึ่งที่ชื่อว่า คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เชื่อว่าโลกนั้นเป็นทรงกลม และต้องการที่จะพิสูจน์ว่าดินแดนของโลกนั้นยังมีทวีปอื่นๆ อยู่อีก นอกเหนือจากทวีปยุโรป เขาได้ออกเดินทางและค้นพบทวีปอเมริกา กับความจริงที่ว่าโลกนั้นเป็นทรงกลม ความจริงที่เราเคยเชื่อว่าโลกเป็นทรงแบนก็ค่อยๆ ถูกทำลายลง และแทนที่ไปในที่สุด และนั่นเองเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่บอกว่ามนุษย์เรานั้นได้ก้าวเข้าสู่ยุคการติดต่อแบบไร้พรมแดน (Globalization) เรียบร้อยแล้ว...

เรื่อง : กองวิจัยการตลาด ททท.

ทำไมถึงต้องมี Amazing Thailand Tourism

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนพื้นฐานความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลกและเจตนารมณ์ของ UNWTO มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพและรักษาฐานตลาดเดิม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม...

สรุปสาระสำคัญจากรายงาน Outbound Medical Tourism
: Potential Traveler Understanding in UAE, Oman, Kuwait

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเข้าสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดยในแผนยุทธศาสตร์ ททท. ปี พ.ศ. 2560-2564 กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวในตลาดหลัก ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนระดับกลาง-บน (Quality Leisure) และนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษหรือความสนใจเฉพาะ (Niche Segment) ที่มีศักยภาพ นำเสนอบริการแบบเจาะจงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายฐานตลาดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนทั่วไป (Mass Tourist) อาทิ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การแต่งงาน และฮันนีมูน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีการท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล หรือ Medical Tourism เป็นกลุ่มความสนใจเฉพาะที่สำคัญตลาดหนึ่ง...