บทบรรณาธิการ

Lost and Fun
การหลงทางและหลงหาข้อมูลทำให้เสียเวลา แต่ได้มาซึ่งความสนุก


ยุคนี้เป็นยุคที่ใครๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด เราสามารถสืบค้นข้อมูลที่เราสนใจ จากนั้นมันจะนำเรา ไปสู่ประเด็นต่อเนื่องอื่นๆ อย่างไม่สิ้นสุด สำหรับฉัน ก็จะมีช่วงการหาข้อมูลด้วยการสืบค้น และทุกครั้งที่ฉันพลัดหลง เข้าสู่โหมดแห่งการสืบค้น ฉันจะเพลิน สนุก และตื่นเต้นไปเรื่อยๆ จนหลายครั้งลืมไปว่า ‘กำลังอยากรู้เรื่องอะไร’

 

ยกตัวอย่าง เรื่องที่ฉันสนใจในการจัดทำ TAT Review ไตรมาสนี้ แรกเริ่มฉันมุ่งความสนใจไปในเรื่อง Lifestyle Marketing แล้วมันก็เชื่อมโยงมาสู่เรื่อง Gen Y สืบค้นไปเรื่อยๆ ก็ไปเจอ Gig Economy คำศัพท์นี้อาจจะเก่าสำหรับ หลายคน แต่มันใหม่มากสำหรับฉัน ‘Gig’ เป็นคำสแลงของอเมริกัน แปลว่า งาน / งานครั้งคราว Gig Economy คือ ระบบเศรษฐกิจแบบงานชั่วคราว เช่น งานพาร์ตไทม์ งานฟรีแลนซ์ หรืองานอะไรก็ตามที่ไม่ใช่งานประจำ ถ้าเป็นเช่นนี้ ฉันคิดว่าพี่ๆ น้องๆ ที่อยู่ในชนบทไทยก็ทำงานแบบชั่วคราวเหมือนกัน เช่น ว่างจากทำนา ก็ไปรับจ้าง ส่วนกลุ่มคน Gen Y ที่เป็นคนรุ่นใหม่อาศัยในเมือง จะรักความเป็นอิสระ ชอบเป็นนายตัวเอง ชอบริเริ่มสิ่งใหม่ๆ จะไม่ชอบทำงานประจำ ชอบทำงานครั้งคราว กลุ่มนี้ก็จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบงานชั่วคราว หรือ Gig Economy สรุป ฉันเสียเวลามากมายและสนุกเกินๆ กับเรื่อง Gig Economy ทั้งๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจจะสืบค้นมาตั้งแต่แรก

 

กลับมาสู่เรื่องเดิม คือ Lifestyle รูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบการใช้เวลาว่าง สิ่งที่กลุ่ม Gen Y สนใจ กิจกรรมที่ชอบคืออะไรบ้าง ต้องอ่านบทความเรื่อง ‘ไทเป Gen Y กับ Lifestyle Tourism’ และ ‘ไลฟ์สไตล์ ตัวตน และ การท่องเที่ยว’

 

สำหรับเรื่องจากปกใน TAT Review ฉบับนี้ ฉันตัดสินใจเลือกบทสัมภาษณ์อาจารย์กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช ที่ศึกษาเกี่ยวกับการก่อการร้าย โดยล่าสุดอาจารย์เขียนหนังสือชื่อ ‘Thou Shall Fear เจ้าจงตื่นกลัว การก่อการร้าย ความรุนแรง และการครอบงำ’ เราไปสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายกับการท่องเที่ยว ก่อนไปสัมภาษณ์ ก็ต้องหาข้อมูล สืบค้น คราวนี้ ฉันไปเจอศัพท์คำว่า Resilience Dividend น่าจะแปลว่า การกลับสู่สภาพเดิมหลังจาก มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปกระทบสภาพปกติของมัน ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เช่น เหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 ทำให้กรุงเทพฯ เกิดภาวะไม่ปกติ หวาดกลัว ไม่ปลอดภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 1-2 เดือน กรุงเทพฯ ก็เข้าสู่ภาวะปกติ การกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปจัดการ เช่น การช่วยกันสอดส่องดูแล การให้ความ ร่วมมือในการตรวจค้นตามจุดสำคัญ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งการใช้งบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด สรุป ฉันเสียเวลามากมายกับเรื่อง Resilience Dividend อีกแล้ว

 

"ทุกครั้งที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน ฉันจะกระตือรือร้นที่จะเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจ (แต่ก่อนหน้านี้ ฉันไม่ค่อยเปิด หรือถ้าต้องเปิด ก็จะทำอย่างไม่เต็มใจ)"

 

"ไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ใด ถ้าฉันเห็นกล้องวงจรปิด ฉันจะรู้สึกว่าบริเวณนั้นไม่ปลอดภัย"

 

 

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

 


 

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร
สุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
สันติ ชุดินธรา  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน 
ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ 
ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
จรัญ อ้นมี  ที่ปรึกษา ระดับ 10 
น้ำฝน บุณยะวัฒน์  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

 

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

 

กองบรรณาธิการ

จริญญา เกียรติลัภนชัย   ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
พิชญา สายแสงจันทร์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
เบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน  ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
ชมภู มฤศโชติ  ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด 
สุดาพร วรพล หัวหน้างานวิชาการ กองวิจัยการตลาด
สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล

 


 

download PDF
 ดาวน์โหลด PDF คลิกที่นี่

สารบัญ

 

Tourism Situation

  • เกาะติดสถานการณ์ท่องเที่ยว

 

Tourism on the Move

  • แผนฯ 12 ว่าด้วยภาคและเมืองเรื่องการท่องเที่ยว
  • ท่องเที่ยวไทยในปี 2560 Thailand as a Preferred Destination

 

Tourism Research

  • Keep Calm and Understand Gen Y
  • Customize Your Experience กลยุทธ์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มสนใจเฉพาะ

 

From the Cover

  • ท่องเที่ยวเอย เจ้าจงตื่นกลัว

 

Tourism Trends

  • ไลฟ์สไตล์ ตัวตน และการท่องเที่ยว
  • Luxury Travel - Future Traveler Tribes 2030

 

Low Carbon Tourism

  • Upcycling the Oceans มหาสมุทร 4.0

 

Pop Culture Tourism

  • ไทเป Gen Y กับ Lifestyle Tourism