[เต็มแล้วค่ะ] ขอเชิญร่วม การสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” (Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 1,200 บาท

*** สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา ทั้ง ตรี โท เอก
ลดครึ่งราคา เหลือ 600 บาท
ให้นำบัตรนักศึกษามาแสดงในวันลงทะเบียน

รายละเอียด คลิก  http://www.tatreviewmagazine.com/web/menu-news-events/755-20170126-power-of-tourism