ผู้ได้รับของที่ระลึกประจำไตรมาส 4/2555

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ e-TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 4/2555

  1. คุณกัญจน์ชญา เพชรรักษ์ ปทุมธานี
  2. คุณสุรเจต ปัณณะวงศ์ สมุทรปราการ
  3. ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ เชียงใหม่

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับสมุดโน้ตผ้าขาวม้าสุดน่ารัก และ Book Set จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย