กระเป๋าผ้าขาวม้าสุดน่ารักและหนังสือ 3-30-300 น้องสุดใจชวนกิน ดื่ม เที่ยว ทั่วประเทศไทย

 

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ e-TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 3/2555

  1. คุณสายชล สิงห์สุวรรณ
  2. คุณแสงเพชร์ ศิริชากูล
  3. คุณกฤติน สุทธิบริบาล

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับ กระเป๋าผ้าขาวม้าสุดน่ารัก และหนังสือ 3-30-300 น้องสุขใจชวนกิน ดื่ม เที่ยว ทั่วประเทศไทย