รายชื่อผู้โชคดีตอบแบบสอบถาม

  1. คุณอิงกมล วรจินดา
  2. คุณลักษณจิต สวนแก้ว
  3. คุณพรฌาธิญา ชัยวรรณวุฒิ

ทั้งสามท่านจะได้รับ
กระเป๋าลายผ้าขาวม้า และหนังสือ “จากพลังงานถึงถุงผ้า” แนวปฏิบัติสู่การท่องเที่ยวสีเขียวที่ยั่งยืนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 1 ชุด