รายชื่อผู้โชคดีตอบแบบสอบถาม ประจำไตรมาส 1/2555 จำนวน 3 รายคือ

1. คุณนิมิต ซุ้นสั้น
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
2. คุณพีรยา ไมพานิช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
3. คุณจันทิรา มั่นเกียรติกุล
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ทั้งสามท่านจะได้รับ
กระเป๋าใส่ iPad ลายผ้าขาวม้า และหนังสือ Amazing Thailand Paradise
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 1 ชุด