รายชื่อผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก จากการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ e-TAT Tourism Journal ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554

1.คุณนิชากรณ์ มั่นบุญสม (นครปฐม)
2.คุณภิสันติ์ ตินะคัต (พิษณุโลก)
3.คุณ Patcharee Thanee (อุบลราชธานี)

 

โดยผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋าผ้า และสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหนังสือ
“คนเล่าเรื่อง เมืองน่ารัก” 


http://etatjournal.wordpress.com/2011/08/04/cute-city/
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 1 ชุด
facebook: http://www.facebook.com/muangnahruk

 

 

 

 

รายชื่อผู้โชคดี ไตรมาสที่ 1-2 คลิกดูที่นี่