หนังสือ Lady Journey จะพาคุณผู้หญิงเที่ยวไทยไปในต่างจุดหมายต่างบุคลิก ทว่าในจุดประสงค์เดียวกัน ก็เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้ออกไปพักผ่อน ออกไปพบประสบการณ์หลากหลายในแต่ละจุดหมายท่องเที่ยว และที่สำคัญ ออกไปสัมผัสเมืองไทยของเราให้เห็นกับตา รู้สึกกับตัวได้เองว่า ช่างน่าอัศจรรย์เพียงใด

เที่ยวเมืองไทยอย่างไรก็ไม่เคยเบื่อ