รายชื่อผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจากการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ e-TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 1 และ 2 ปี 2554

  1. คุณรวินันทน์ โพธะ
  2. คุณญาณาธร เธียรถาวร
  3. คุณจุฬาพรรณ แม้นมินทร์
  4. คุณปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชร
  5. คุณนาถชนก บุญจันทร์ต๊ะ
  6. คุณนิมิต ซุ้นสั้น

โดยผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋าผ้า และสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 1 ชุด