ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผน เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ ทำเกมส์ในช่วงสั้น
จะใช้ “Thainess” เป็นตัวเปิดเกมส์ และใช้ “Hosts VS Guests” เปลี่ยนสลับ สับขาหลอก
พร้อมวางแผนเฝ้าระวัง เพื่อเลี่ยงความเสี่ยง เรื่อง “การเมือง” และ “พิบัติภัย”
มาร่วมลุ้นว่า เกมส์จะเปลี่ยนได้หรือไม่

เข้าชมและร่วมเชียร์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554
เวลา 09.30–17.00 น. ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี


 

กำหนดการสัมมนา
09.30-10.00 น. ลงทะเบียน รับ เอกสาร และ รับประทานชา กาแฟ ของว่าง
10.00-10.15 น. พิธีเปิด
10.15-12.00 น. Thainess ในฐานะสินค้า หรือ โฆษณาชิ้นหนึ่ง
ธนญชัย ศรศรีวิชัย / ประชา สุวีรานนท์ / สิงโต นำโชค / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Hosts VS Guests ยินดีที่ไม่รู้จัก
โตมร ศุขปรีชา / นันทขว้าง สิรสุนทร / ทายาท เดชเสถียร และพิศาล แสงจันทร์ 
(บอล-ยอด หนังพาไป) / สมพล รุ่งพาณิชย์ (วงดนตรี 25 Hours)
14.30-15.00 น. พักรับประทานน้ำชา กาแฟ และของว่าง
15.00-16.15 น. การเมืองไทย ขออภัยในความไม่สะดวก
An Inconvenient Thai Politics

ดร.ปณิธาน วัฒนายากร / ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ /อธิคม คุณาวุฒิ
16.15-17.00 น. 2012 พิบัติภัยกับท่องเที่ยว
2012 Tourism VS Disasters

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา / ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย / วิภาวี คุณาวิชยานนท์


ททท. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ไม่เกิน 3 ท่านต่อหน่วยงาน

หมายเหตุ : กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2554


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
งานห้องสมุด กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2170-1, 2180 หรือ
โทรสาร 0 2652 8270 หรือ

e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
webpage: http://thai.tourismthailand.org

  

การสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย”
ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม
(Tourism Onward : Now and Then)