การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เปิดอบรมสัมมนา เพื่อสร้าง นักการตลาดมืออาชีพ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
จำนวน ๕ หลักสูตร
โดยเชิญชวนผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ดังนี้

 

 

๑. โครงการอบรมการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่สำหรับเมืองท่องเที่ยวหลัก (ฟรี) ครั้งละ ๑๐๐ คน

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังหวัดกระบี่
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงราย

 

๒. โครงการอบรมการตลาดท่องเที่ยวสำหรับเมืองท่องเที่ยวรอง (ฟรี) ครั้งละ ๑๐๐ คน

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดระยอง (ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่)
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สมุทรสงคราม (ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดชุมพร (ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่)
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดตาก (ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่)
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดเลย (ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่)

 

๓. การสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพเกาหลีใต้ (มีค่าใช้จ่าย ๘๐๐ บาท)

 


๔. การสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพอเมริกา (มีค่าใช้จ่าย ๘๐๐ บาท)

 

๕. โครงการอบรมการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์ http://www.digitalmarketing.in.th/

 

.

.

.

 

*** Profile of Speakers (pdf 78.1KB)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานฝึกอบรม กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท.

โทร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๔๔๗๗-๘
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๖๙๔
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทั้งนี้  ททท.  ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่