วิดีโอสัมมนา Tourism Trend Talk ครั้งที่ ๔
"GEN Y กับ LIFESTYLE TOURISM"
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ C.A.M.P. AIS ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. Tourism Trend Talk "GEN Y กับ LIFESTYLE TOURISM"
เปิดประเด็นโดยคุณสิโรตม์ จิระประยูร ~ เจ้าของร้านหนังสือ The Booksmith

กำหนดการ
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสวนา "GEN Y กับ LIFESTYLE TOURISM" โดย
คุณกฤติยา กาวีวงศ์
ผู้อำนวยการหอศิลปะบ้านจิม ทอมป์สัน และภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะ งานคนกินแสง ณ MAIIAM Contemporary Art Museum
ผศ.ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณปิยะภรณ์ ธรรมปัญญา
แม่ค้าร้านอาหารออนไลน์ และเจ้าของบริษัท กิ๋นลำกิ๋นดี จำกัด
ดำเนินรายการโดยคุณสิโรตม์ จิระประยูร