ชมวิดีโอ Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 "New Urban Travelscape : โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง"
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 12.30-15.00 น. ณ GRANDSTEPS ชั้น 10 ศูนย์ประชุม C-ASEAN ตึก Cyber World ถนนรัชดาภิเษก

 

  • คุณนันทขว้าง สิรสุนทร นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ จะพาคุณมาชวนคิดกับ Pop Culture ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในเมือง
  • อ.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ผู้ที่จะให้ภาพเมืองใหม่ ย่านใหม่ และวัฒนธรรมใหม่ที่จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวในเมือง
  • คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา กวีและนักเขียน ผู้คร่ำหวอดในเรื่องศิลปะ การท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ จะมาชวนคุยเรื่องการปรับตัวของวัด วัง และพิพิธภัณฑ์ท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยวใหม่ในเมือง 

ดำเนินการเสวนาโดย นิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

ไฟล์วิดีโอ แบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1

+

ช่วงที่ 2

 

ที่มา http://www.tatreviewmagazine.com/web/menu-news-events/706-201603-trend-talk2