เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย

ภาพการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 6 : ประเทศไทยในมุมเล็ก ๆ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

1. ยิ่งเล็ก ยิ่งใหญ่ (Niche is Great)

กิติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

 

2. ล้อเล่น (Fifty Shades of Wheels)

โตมร ศุขปรีชา         - Generation Walk

ธัญญารัตน์ ดอกสน   – Bike to Work -BKK

นนลนีย์ อึ้งวิวัฒน์กุล  – Bangkok Bicycle Campaign

อภิรักษ์ กฤษณามระ  – กลุ่มคนรักรถโฟล์ค

อนุชา อาดำ            – กลุ่มคนรักเวสป้า

3. เล็กจริง ใหม่จริง (Little Chiang Mai)

สมชาย ขันอาษา – เล็ก งอก พิเศษ เชียงใหม่ ไม่ต้องปรุง

กวี โกเกียรติกุล   – หมาใจดำ เมาไม่ขับ

สเริงรงษ์ วงษ์สวรรค์ – Rubber Killer

4. พลังเล็ก (Power of Small)

กลุ่มคนรักพิพิธภัณฑ์

อรยา สูตะบุตร       – ชมรมหรี่เสียงกรุงเทพ

บุษยา ประกอบทอง – พาตูบพาเหมียวเที่ยวไทย

5. ข้างๆถนน (Street Culture : Life on the Road)

พัชรพล แตงรื่น          – Street Art & Graffiti

จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์      – Street fashion

ศีลวัตก์ รมยานนท์       – Street Food

ชาติฉกาจ  ไวกวี         – Around Me