tourism trend talk 3

เอกสารประกอบสัมมนา Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3
ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน?
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง AUDITORIUM ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จ.เชียงใหม่

 

ผู้คน ทรัพยากร วัฒนธรรมภายใต้การท่องเที่ยวแบบ XXL
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
4 มิถุนายน 2559
Tourism Trend Talk #3 เชียงใหม่


คุณค่าจากอดีต กับความเข้าใจในปัจจุบัน สู่อนาคตอันรุ่มรวยและสง่างามของเมืองเชียงใหม่
โดย คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
Tourism Trend Talk #3 เชียงใหม่
มิย. 2559