สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน และขอสวัสดีปีใหม่เป็นครั้งที่ 2 นับแต่จุลสารท่องเที่ยวได้ปรับเปลี่ยนการนำเสนอ จากการจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือมาเป็นการนำเสนอบนเว็บไซต์ที่กองบรรณาธิการพิจารณาแล้ว เห็นว่าจะทำให้สามารถเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้างกว่า e-TAT Tourism Journal จึงเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี 2547 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีท่านอาจารย์ นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวส่งบทความเพื่อเผยแพร่มาให้กองบรรณาธิการอย่างต่อเนื่อง

     สำหรับ e-TAT Tourism Journal ฉบับไตรมาส 2/2548 นี้ กองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้อ่านทุกท่านมานำเสนอหลายบทความด้วยกัน อาทิ "ปรัชญาการอนุรักษ์ : เศรษฐกิจพอเพียง" "การท่องเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก" "รายงานสรุปความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ T he Department of Tourism, Ministry of Trade and Industry, The Kingdom of Bhutan" "โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย" "พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด จ.ระยอง" เป็นต้น นอกจากบทความแล้วยังมีรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ปี 2547 รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ราชอาณาจักรภูฎาน" และ "ใครอ่านออก...ช่วยบอก(ลุง) ที" อีกด้วย

     กองบรรณาธิการขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ส่งบทความเข้ามาเพื่อเผยแพร่ทุกท่าน และกองบรรณาธิการจะทยอยนำบทความของท่านขึ้นเผยแพร่ สำหรับท่านที่ต้องการส่งบทความเข้ามาเผยแพร่ ท่านสามารถส่งบทความเข้ามาได้โดยตรงที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กองบรรณาธิการเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำบทความของท่านขึ้นเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไป


 

ฉบับที่ 2/2548

  ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 

สารบัญ
- พบกองบรรณาธิการเดือนเมษายน-มิถุนายน 2548

บทความ
เอกสารการสัมมนา เรื่อง โอกาสและทิศทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวไทย
     - โครงการบูรณาการข้อมูล
     - ตารางข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
     - Tourism Trends in Asia Pacific
ปรัชญาการอนุรักษ์ : เศรษฐกิจพอเพียง
     - บทความ(ไทย)
     - บทความ(อังกฤษ)
- การท่องเที่ยวเพื่อประเวณีเด็ก
- รายงานสรุปความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ The Department of Tourism, Ministry of Trade and Industry , The Kingdom of Bhutan
- สรุปผลรายงานการศึกษาเรื่อง การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการด้านท่องเที่ยวและ Cluster ของบริการด้านท่องเที่ยวใน FTA : ข้อเรียกร้องและข้อเสนอของไทย
- โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย
- พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด จ.ระยอง
- สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี 2547

สาระน่ารู้
- ใครอ่านออก...ช่วยบอก (ลุง) ที
- ราชอาณาจักรภูฏาน