นันทขว้าง สิรสุนทร

  • การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในเมือง (Urban Travelscape) รวมไปถึง Pop Culture ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรูปแบบใหม่ขึ้นทั้งในส่วนของประเทศไทย และต่างประเทศ หากผู้ประกอบการมีการใช้การตลาดที่เข้าใจความต้องการของคนเมือง และเมื่อรวมเข้ากับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้ก็จะสามารถก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจได้ ซึ่งการท่องเที่ยวในเมืองรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจนั้นประกอบด้วย

  • ชมวิดีโอ Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 "New Urban Travelscape : โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง"
    วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 12.30-15.00 น. ณ GRANDSTEPS ชั้น 10 ศูนย์ประชุม C-ASEAN ตึก Cyber World ถนนรัชดาภิเษก

  • เทรนด์การเดินทางของ ‘หญิงสาว’ มีจุดเริ่มต้นมาจากหมุดหมายอันใดหรือ? จากผีเสื้อสีเหลืองที่ผู้หญิงสูงวัย เห็นในวรรณกรรม ‘หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว’ หรือจากความฝันอยากโบยบิน ในตัวละครเด็กของหนัง ‘จิบลิ’, จากรอยเท้าแรกของนักท่องโลกอย่าง ‘ราเชล วีน’ หรือจากการ ออกนอกบ้านของตำนานสาวน้อยแบบ ‘โดโรธี’ จะมาจากต้นทางอันใดนั้น เมื่อโลกหมุนมาถึงปี 2015 ‘ผู้หญิง’ ก็ทำการยึดโลก (ก่อน ‘เอเลี่ยน’ และ ‘มนุษย์ต่างดาว’) อย่างเบ็ดเสร็จแล้วในทางวัฒนธรรมป๊อป, การเมือง และการท่องเที่ยว