กองบรรณาธิการ

 • เป้าหมายด้านการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) “ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30”

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนฯ 12 มีทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ สำหรับบทความนี้ จะขอเสนอเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเมือง ซึ่งนับว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ อีกทั้ง ยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างมีนัยสำคัญ

  สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเมือง

 • 3 มุมมองที่น่าสนใจในการจับจุดขายจากเทรนด์

  หาโอกาสในการทำธุรกิจเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่คนบนโลกนี้ต้องการมาท่องเที่ยว (Thailand as a Prefer Destination)

  • คุณประพาฬรัตน์ ตงศิริ Executive Creative Planning Director เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย
  • คุณณภัทร์ จรัสสุวิชากณิช Head of Business Strategy Google Thailand
  • คุณธเนศ จิระเสวกดิลก ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ DIVANA MASSAGE & SPA และ Dii Wellness Med Spa
 • เหตุการณ์ก่อการร้าย และความไม่สงบ ฝรั่งเศส หัวปี ท้ายปี

  บุกยิงสำนักงาน ชาร์ลีแอบโด
  7 มกราคม กลุ่มผู้ก่อการร้ายอิสลามบุกยิงสำนักงานนิตยสาร ล้อเลียน ชาร์ลีแอบโด ในกรุงปารีส

  มีผู้เสียชีวิต 12 ราย เหตุเกิดจากการวาดการ์ตูน ล้อเลียนผู้นำทางศาสนา


  เหตุการณ์กราดยิง และวางระเบิดในฝรั่งเศส
  13 พฤศจิกายน เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายทั่วกรุงปารีส มีการกราดยิง วางระเบิด การจับตัวประกัน การระเบิดฆ่าตัวตาย รายละเอียดเบื้องต้น คือ มีสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้

  • ศูนย์ศิลปะบัตตากล็อง
  • ภัตตาคารเลอ เปอตีต์ ร้านพิซซ่า
  • สนามกีฬาสตาดเดอฟร็องส์

  จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือน 129 คน บาดเจ็บ 352 คน ผู้ก่อการคือ รัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ หรือเรียกทั่วไปว่ารัฐอิสลามอิรักและซีเรีย (Islamic State of Iraq) and Syria : ISIS

 • ถอดความจากการนั่งล้อมวงคุยกับ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ใน ททท. เมื่อปลายปี 2557

  นวพล เคยเขียนบทภาพยนตร์ เคยเขียนหนังสือ เคยทำหนังสั้น เคยกำกับหนังยาว เคยทำมิวสิกวิดีโอ เคยได้รางวัลมากมาย เคยช่วยงาน ททท. หลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน 

  ทั้งช่วยพูด ช่วยเขียน ช่วยคิด ช่วยแก้ไข

 • สำหรับประเทศไทย โอกาสในโลกธุรกิจของผู้หญิงค่อนข้าง เปิดกว้าง และผู้หญิงมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

  รายงานการจัดอันดับโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิง โดย Economist Intelligence Unit (2012) ระบุว่า ประเทศไทยอยู่อันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นรอง เพียงประเทศสิงคโปร์เท่านั้น และจากรายงานการสำรวจ ผู้หญิงในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ Grant Thornton International (2013) พบว่า ผู้บริหารระดับสูงในภาค เอกชนไทยที่เป็นผู้หญิง มีสัดส่วนร้อยละ 36 ในขณะที่ ประเทศญี่ปุ่นมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น 

  • What’s Mine is Yours : The Rise of Collaborative Consumption
  • A simple, powerful idea that’s reinventing the way smart, adaptive companies do business. Lisa Gansky
  • Sharing is Good : How to Save Money, Time and Resources Through Collaborative Consumption, 2013
  • The Business of sharing : Making It in the New Sharing Economy
  • It’s a Shareable Life : A Practical Guide on Sharing, 2014
  • คลิกดูภาพขยาย

   คลิกดูภาพขยาย (3.79 MB)

   สืบเนื่องจากการได้อ่าน Supplement เรื่อง RUN X3 ที่แนบมากับนิตยสาร Monocle ในช่วงปี 2014

   RUN X3 เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับการวิ่ง หรือ Running Guide ใน 3 เมือง คือ ลอนดอน โตเกียว และนิวยอร์ก เนื้อหาภายในเอกสารเล่มแทรกนี้ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การวิ่งต่างๆ นานา ซึ่งไม่ใช่รองเท้าอย่างเดียว แต่เป็นเครื่องประดับ (Accessories) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับกิจกรรมการวิ่ง แบรนด์ของสินค้าที่นำเสนอ คือ Nike 

  • ทำความรู้จัก InnovBiz
   InnovBiz เป็นชื่อโครงการที่พัฒนามาจากวิชา Innovative Business Project ของหลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP : Integrated Bachelor’s and Master’s Degree Program in Business and Accounting) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ASEAN INFOGRAPHIC หนังสือชุด อาเซียนดีเอ็นเอ (ASEAN DNA Series) เป็นผลงานร่วมระหว่าง สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกอันดีระหว่างกันเพื่อที่จะนำไปสู่

   • ONE VISION หนึ่งวิสัยทัศน์
   • ONE INDENTITY หนึ่งเอกลักษณ์
   • ONE COMMUNITY หนึ่งประชาคม

  • ความหมายของ Thainess
   Thainess หมายถึง วัฒนธรรมไทย หรือ Thai Culture ซึ่งทุกสิ่งที่มีในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคน ประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ภาษา การแต่งกาย เป็นต้น ที่ถูกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น หรือ ถูกปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีในลักษณะที่เป็นแบบดั้งเดิม (Traditional) และแบบร่วมสมัย (Contemporary) 

  • Very Thai

   หนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนเกี่ยวกับ ‘ความเป็นไทยๆ’ จากสำนักพิมพ์ River Books โดย ฟิลลิปส์ คอร์นเวลล์-สมิธ และ จอห์น กอสส์ หนังสือเล่มนี้ จะจัดอยู่ในกลุ่มไกด์บุ๊คก็ได้ หรือ จะเข้ากลุ่มหนังสือวิชาการก็ใช่

   Very Thai คือ การรวบรวมความเป็นไทยในบริบทต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของ พิธีกรรม และพฤติกรรมแบบไทยๆ ที่สามารถเห็นได้ทุกวันตามท้องถนน เช่น Dinner on a stick (ลูกชิ้นปิ้ง ปลาหมึกย่าง) หรือ Drinking in bag (ถุงโอเลี้ยง น้ำแดง)

  • Tourism Talk ไตรมาสแรกของปี 2558 ต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไทย ด้วยการสนทนากับ ผศ.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   ความเป็นไทย
   ความเป็นมา และความเป็นสวนดุสิต

   สวนดุสิต ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2477 ปีนี้ครบรอบ 80 ปีเดิมเป็นโรงเรียนสตรี เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศ สอนการทำอาหาร ดอกไม้ใบตอง ศิลปะประดิษฐ์ คหกรรมศาสตร์ รากฐานของสวนดุสิตมาจากความเป็นไทย

  • เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ภายใต้ Theme ‘ท่องเที่ยวไทย ใจเย็นไว้และมองไปข้างหน้า’ การสัมมนาในวันนั้น มีหัวข้อ ‘ทำสักอย่างกับมวลมหาแฟนคลับศิลปินไทยในต่างแดน (Keep Calm and Follow T-Pop)’ โดยมีวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณบรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องกวนมึนโฮ และ พี่มาก...พระโขนง คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ ครูสอนการแสดงจากค่ายหนัง GTH และคุณณฤดี คริสธานินทร์ จากบริษัท ยูเรก้า คอนซัลติ้ง จำกัด 

  •  

   1. ท่องเที่ยวไทยในเวทีโลก
        การจัดอันดับความนิยม ความโดดเด่น ด้านการท่องเที่ยวในเวทีต่างๆของโลก เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและถือว่าเป็นหมุดหมายแห่งความสำเร็จ จากการประมวลข้อมูลตลอดปี 2555 พบว่า ไทยได้กวาดรางวัลในหลากหลายประเภท อาทิ