Tourism on the Move

 • โดยความคุ้นเคยทั่วๆ ไป หากจะพูดถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย เราก็มักจะคิดถึง การส่งเสริม การโฆษณา การเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว ในประเทศไทย และกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากๆ ยิ่งมีคนเดินทาง มาท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ ยิ่งดี เพราะนั่นคือความสำเร็จ (Key Success Factor) ของการ พัฒนาการท่องเที่ยว

  กรอบความคิด (Mindset) แบบนี้ คือสูตรสำเร็จที่เราเข้าใจกันดี ตั้งแต่เมื่อห้าหกสิบปี ที่แล้ว ซึ่งขณะนั้น ประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์ของการท่องเที่ยวโลก และไทยเรา เพิ่งจะเริ่มให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

 • หากพูดถึงการท่องเที่ยวแล้ว หลายคนคงจะนึกถึงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่พัก สายการบิน และอาหาร ใช่แล้ว อาหาร ปัจจัย 4 ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ จากผลสำรวจพบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมดถูกใช้ไปในเรื่องของอาหาร เพราะเหตุนี้เองหลายๆ ประเทศจึงเริ่มกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของการนำอาหาร มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • เป้าหมายด้านการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) “ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30”

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนฯ 12 มีทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ สำหรับบทความนี้ จะขอเสนอเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเมือง ซึ่งนับว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ อีกทั้ง ยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างมีนัยสำคัญ

  สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเมือง

 • สรุปสาระสำคัญแผนการส่งเสริมตลาดประจำปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  แผนการตลาดของ ททท. ปี 2560 จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 และแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 ผนวกกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อให้ได้แผนที่เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • Mr. Daniel Levine, Director of The Avant-Guide Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ทางการท่องเที่ยวและการตลาดสำหรับผู้บริโภค ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเล่าถึง 4 ปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้คนเราตัดสินใจ ออกเดินทางท่องเที่ยว


  ปรากฏการณ์ที่ 1
  Meaningful Experience: ประสบการณ์ที่มีความหมาย

  นักท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์ที่ไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินซื้อบริการหรือสินค้า แต่ต้องการประสบการณ์ที่มีความหมายลึกลงไปอีกระดับหนึ่ง มักเป็นประสบการณ์ที่มี ความหมายส่วนตัวกับนักท่องเที่ยวเอง ตัวอย่างเช่น

 • ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมเสวนา TOURISM TREND TALK ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 มกราคม 2559
  ‘ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก’

 • เหตุการณ์ก่อการร้าย และความไม่สงบ ฝรั่งเศส หัวปี ท้ายปี

  บุกยิงสำนักงาน ชาร์ลีแอบโด
  7 มกราคม กลุ่มผู้ก่อการร้ายอิสลามบุกยิงสำนักงานนิตยสาร ล้อเลียน ชาร์ลีแอบโด ในกรุงปารีส

  มีผู้เสียชีวิต 12 ราย เหตุเกิดจากการวาดการ์ตูน ล้อเลียนผู้นำทางศาสนา


  เหตุการณ์กราดยิง และวางระเบิดในฝรั่งเศส
  13 พฤศจิกายน เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายทั่วกรุงปารีส มีการกราดยิง วางระเบิด การจับตัวประกัน การระเบิดฆ่าตัวตาย รายละเอียดเบื้องต้น คือ มีสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้

  • ศูนย์ศิลปะบัตตากล็อง
  • ภัตตาคารเลอ เปอตีต์ ร้านพิซซ่า
  • สนามกีฬาสตาดเดอฟร็องส์

  จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือน 129 คน บาดเจ็บ 352 คน ผู้ก่อการคือ รัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ หรือเรียกทั่วไปว่ารัฐอิสลามอิรักและซีเรีย (Islamic State of Iraq) and Syria : ISIS

 • จากแฟชั่นวีค จากเฟอร์นิเจอร์แฟร์ ปีนี้มิลานได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของนักเดินทาง ผู้ต้องการแสวงหาประสบการณ์แห่งอนาคต เมื่อมิลานกลายเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2015 ถนนทุกสายที่เคยมุ่งสู่กรุงโรมในอดีต ปีนี้ต้องหลีกทางให้มิลาน

  หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ให้ความเห็นว่า ปี 2015 นี้ มิลานน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 31 ตุลาคม อันเป็นช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่มีการจัดงานมิลาน เอ็กซ์โป

 • เป้าหมาย ปี 2559

  เป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยว : รายได้รวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยแบ่งเป็น
  ตลาดต่างประเทศ : รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
  ตลาดในประเทศ : รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
  เป้าหมายตำแหน่งทางการตลาด :
  ‘Quality Leisure Destination’

  การส่งเสริมตลาดต่างประเทศ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

 • การเป็นเจ้าของกิจการกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นในโลกยุคเทคโนโลยี ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือ SMEs เมื่อนำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยี การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตไร้สาย สมาร์ทดีไวซ์ รวมไปถึง โซเชียลมีเดีย ทำให้มันพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น Tech Startup แบบใหม่ๆ ได้ไม่ยาก

  Startup vs SMEs
  ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่า Startup ก็คือ SMEs นั่นแหละ แต่ไม่ใช่ว่าทุกๆ SMEs จะถือเป็น Startup ได้ มันมีความแตกต่างกันอยู่ในสาระสำคัญ 

 • คลิกดูภาพขยาย

  คลิกดูภาพขยาย (3.79 MB)

  สืบเนื่องจากการได้อ่าน Supplement เรื่อง RUN X3 ที่แนบมากับนิตยสาร Monocle ในช่วงปี 2014

  RUN X3 เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับการวิ่ง หรือ Running Guide ใน 3 เมือง คือ ลอนดอน โตเกียว และนิวยอร์ก เนื้อหาภายในเอกสารเล่มแทรกนี้ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การวิ่งต่างๆ นานา ซึ่งไม่ใช่รองเท้าอย่างเดียว แต่เป็นเครื่องประดับ (Accessories) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับกิจกรรมการวิ่ง แบรนด์ของสินค้าที่นำเสนอ คือ Nike