เชียงใหม่

 • วิดีโอสัมมนา Tourism Trend Talk ครั้งที่ ๔
  "GEN Y กับ LIFESTYLE TOURISM"
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
  ณ C.A.M.P. AIS ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่

 • tourism trend talk 3

  เอกสารประกอบสัมมนา Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3
  ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน?
  วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ห้อง AUDITORIUM ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จ.เชียงใหม่

 • 13247682_1772582826308172_8036778832325941567_o

  วิดีโอสัมมนา Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3 ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน?
  วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
  ห้อง AUDITORIUM ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จ.เชียงใหม่

  ไฟล์วิดีโอแบ่งเป็น 2 ช่วง


 • แม้จะยังไม่มีการสรุปจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างเป็นทางการสำหรับในช่วงปีที่ผ่านมา  แต่สำหรับผู้คนที่มีวิถีชีวิตอันเป็นปกติโดยทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองก็คงตระหนักถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี บรรดาอาตี๋อาหมวยอาเฮียอาเจ๊ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในแทบทุกหัวมุมถนน เป็นสิ่งที่ยืนยันปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจน


 • ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

  เรามีนัดกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน คือ ศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ ทั้งสองท่านสละเวลาในวันหยุดมานั่งสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดที่เป็นทั้งบ้าน ทั้งที่ทำงาน เป็นจังหวัดที่มีหลายหน่วยงานในประเทศไทยมุ่งกำหนดภาพลักษณ์ให้เป็น Creative City เป็น Mice City และหลายสำนักในต่างประเทศได้จัดอันดับให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับโลก