สันติ ชุดินธรา

  • โดยความคุ้นเคยทั่วๆ ไป หากจะพูดถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย เราก็มักจะคิดถึง การส่งเสริม การโฆษณา การเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว ในประเทศไทย และกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากๆ ยิ่งมีคนเดินทาง มาท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ ยิ่งดี เพราะนั่นคือความสำเร็จ (Key Success Factor) ของการ พัฒนาการท่องเที่ยว

    กรอบความคิด (Mindset) แบบนี้ คือสูตรสำเร็จที่เราเข้าใจกันดี ตั้งแต่เมื่อห้าหกสิบปี ที่แล้ว ซึ่งขณะนั้น ประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์ของการท่องเที่ยวโลก และไทยเรา เพิ่งจะเริ่มให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว