ดนยา โอฬาริกเดช

  • TrendWatching.com คือบริษัทที่คอยจับตาดู วิเคราะห์ และสรุป แนวทางของเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ของผู้คนในพื้นที่ ต่างๆ ทั่วโลก  TrendWatching.com ได้สรุปแนวทางเทรนด์ของผู้บริโภค ออกมาทุกปี สำหรับปี 2016 นี้ TrendWatching.com สรุปเทรนด์หลักๆ ที่เกิดขึ้นจนได้ออกมาทั้งสิ้น 16 ข้อ ดังนี้


    01 STATUS SEEKERS
    เราสามารถหาซื้อของเกือบทุกอย่างได้ไม่ยากเย็น คนทั่วไปครอบครอง สินค้าคล้ายๆ กัน ถ้ามีเงินก็ซื้อได้หมด แต่คนสมัยนี้เริ่มใส่ใจความพิเศษ ไม่เหมือนใคร มีความต้องการครอบครองสิ่งที่คนอื่นไม่มี เพื่อเป็นเครื่อง แสดงสถานะว่าตนพิเศษกว่าคนอื่น โดยสิ่งที่แสดงสถานะนั้นต้องเป็นสิ่งที่ ทั่วไปแล้วถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้