สฤณี อาชวานันทกุล

  • “ถามหาเจ้าภาพ...แก้ปัญหาเน่าเรื้อรังของท่องเที่ยวภูเก็ต”
    “สำรวจ 6 เมืองชายทะเล-ท่องเที่ยว ชลบุรี-ชะอำ-ภูเก็ต ห้องชุดทะลัก”
    “ภูเก็ตไข่มุกอันดามันวันนี้ หึ่งไปทั้งโลก”
    “ลงทุนโรงแรมอันดามันคึกคัก จีนทะลัก ภูเก็ต-พังงา-กระบี่”