ไตรมาสที่ 4/2016 ตุลาคม-ธันวาคม

TAT 4/2016
ดู eBook คลิกที่นี่

บทบรรณาธิการ

Lost and Fun
การหลงทางและหลงหาข้อมูลทำให้เสียเวลา แต่ได้มาซึ่งความสนุก


ยุคนี้เป็นยุคที่ใครๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด เราสามารถสืบค้นข้อมูลที่เราสนใจ จากนั้นมันจะนำเรา ไปสู่ประเด็นต่อเนื่องอื่นๆ อย่างไม่สิ้นสุด สำหรับฉัน ก็จะมีช่วงการหาข้อมูลด้วยการสืบค้น และทุกครั้งที่ฉันพลัดหลง เข้าสู่โหมดแห่งการสืบค้น ฉันจะเพลิน สนุก และตื่นเต้นไปเรื่อยๆ จนหลายครั้งลืมไปว่า ‘กำลังอยากรู้เรื่องอะไร’

การก่อการร้าย คือ การสร้างความกลัว

การก่อการร้ายก่อให้เกิดความกลัว โดยความกลัวจำแนกเป็น 2 ประเภทคือ

Sudden Fear หมายถึง การก่อการร้ายที่รัฐจัดการได้ ยังรับมือกับเหตุการณ์ได้ และส่งผลกระทบให้เกิดความกลัว ในระยะสั้น อีกประเภทคือ Constant Fear หมายถึง พื้นที่ ที่เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดความหวาดกลัว ตลอดเวลา กรณีประเทศไทย เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่ชาวไทยและชาวต่างชาติจะกลัวและไม่กล้าเดินทาง เข้าไปท่องเที่ยว ซึ่งในทางวิชาการ เรียกพื้นที่ลักษณะนี้ว่า ‘ส่วนที่ไม่ถูกนับเป็นส่วน’ ความหมายคือ ในทางกฎหมาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย แต่เราจะไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเขาในเชิงการปฏิบัติ ทำให้เรา ไม่กล้าเข้าใกล้ อย่างเบตง เป็นหนึ่งในอำเภอที่สงบและต้อนรับ นักท่องเที่ยวมาก แต่คนก็ไม่คิดไป เพราะอยู่ในพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ 

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. (TAT Intelligence Center : TATIC) จัดทำเอกสารเผยแพร่สถานการณ์ท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงนำเสนอบทความเด่นในแต่ละไตรมาส เอกสารดังกล่าวชื่อ ‘เข็มทิศ’ เนื่องจากข้อมูล ในเข็มทิศเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและทันสมัย ทางกองบรรณาธิการจึงได้ประชุมและเห็นพ้องกันว่า ให้นำข้อมูลบางส่วนของเข็มทิศมาเผยแพร่ใน TAT Review

สำหรับ TAT Review ไตรมาสนี้ ขอนำเสนอรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยครึ่งปี แรก (มกราคม-มิถุนายน 2559) และสถานการณ์ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก โดยจำแนกการนำเสนอเป็นข้อมูลของตลาด ในประเทศและตลาดต่างประเทศ