ไตรมาสที่ 1/2556 มกราคม-มีนาคม

ดู eBook คลิกที่นี่
ดู eBook คลิกที่นี่

บทบรรณาธิการ
ปีใหม่ ไปไหน ?


1
หนึ่งในหลายอย่างที่จำได้ คือ ไม่เคยเห็นความสำคัญกับ”วันสำคัญ” ที่ถูกสถาปนาขึ้นมาเกือบทั้งหมด อย่างเช่นวันปีใหม่  ถ้าเราต้องเขียนการ์ดปีใหม่ให้เพื่อน จะเป็นการเขียนที่ไม่มีคำอวยพร ไม่มีอารมณ์ปีใหม่ การประดิษฐ์คำในตอนนั้น มักจะป้วนเปี้ยนอยู่กับกลุ่มคำเหล่านี้

 

ในบทความตอนที่ 1 ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลการเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนไปแล้ว 3 ด้าน ได้แก่
1. การเปิดเสรีสินค้า
2. การเปิดเสรีด้านบริการ
3. การเปิดเสรีด้านการลงทุน
สำหรับในตอนที่ 2 จะนำเสนอข้อมูลในลำดับต่อไป ดังนี้

     ถ้าหากเกาหลีใต้เป็นพ่อค้า เขาก็คงเป็นพ่อค้าที่ฮาร์ดเซลล์แต่ลูกค้าอย่างเราไม่เคยรู้ตัว การสร้างกับดักอย่างสร้างสรรค์ให้บรรดาหนูๆเดินเข้าไปติดกับอย่างมีความสุขก็ถือเป็นเรื่องน่าชมเชย เพราะการทำสองอย่างที่ขัดกันแต่ทำออกมาได้ดีในเวลาเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่าย

 สิ่งใดที่นักท่องเที่ยวต้องการ ท่านนักท่องเที่ยวต้องได้ ภาพพจน์เกาะสวรรค์เมืองร้อนสมบูรณ์พูนผล  ในความคิดฝันของนักท่องเที่ยว มันหลุดออกมาทั้งแผ่นจากรูปโปสเตอร์โฆษณาขายสวรรค์

ตอนหนึ่งจากหนังสือ ‘ข้างหลังโปสการ์ด’
โดย หลานเสรีไทย (136) 

    
     ลองสำรวจตัวเองสักนิดว่า ตอนนี้ ในตัวของเรานั้นมีอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ทั้งรับรู้และส่งข้อมูลข่าวสารกันกี่ชิ้น เพราะเมื่อแก็ดเจ็ตต่างๆ เข้ามาเป็นปัจจัยที่ห้า ในชีวิต เบียด ยานพาหนะตกไปอยู่อันดับถัดไป คงไม่มีใครปฏิเสธว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป เพราะถ้าคิดแบบนั้นอยู่ แปลว่า คุณตกกระแส และพลาดอะไรบางอย่างไปแล้ว  !!!! 

 

     ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐและภาคเอกชนได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" (Community-Based Tourism) ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งได้กำหนดหลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างโดยสังเขปว่า เน้นให้คนในชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการท่องเที่ยว และให้ทุกคนในแต่ละชุมชนนั้นๆ มีส่วนร่วมในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังคงเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ เพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

     ‘เทคโนโลยีต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้คนตามกาลเวลา ไม่ใช่ผู้คนปรับตัวเข้าหามัน’ Carlo Ratti สถาปนิกและวิศวกรผู้มีจินตนาการกว้างไกล  ชาวอิตาเลียน กล่าวไว้ในงานสัมมนา Creative Unfold: Design is Opportunities  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

 

บทคัดย่อ
     การพึ่งพาอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าทางการท่องเที่ยวเพิ่มความต้องการในการทำวิจัยเกี่ยวกับคำพูดปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ในบริบทของภาคอุตสาหกรรมการโรงแรมนั้น การศึกษาวิจัยนี้จะเน้นการศึกษาปัจจัยสำคัญ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความไว้วางใจ และการเลือกของผู้บริโภค โดยใช้รูปแบบการทดสอบเพื่อตรวจสอบตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร คือ

 

ความเป็นมา
     วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปเริ่มก่อตัวจากกลุ่มประเทศยุโรปใต้ หรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มประเทศ PIIGS  คือ กรีซ โปรตุเกส อิตาลี ไอร์แลนด์ และ สเปน ได้ดำเนินเศรษฐกิจล้มเหลวและก่อหนี้สาธารณะจำนวนมาก ในช่วงปี 2553  ทำให้กลุ่มประเทศในยูโรโซนและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระดมเงินเข้าไปช่วยเหลือ โดยมีเงื่อนไขว่าประเทศกรีซที่ต้องกู้ยืมเงินต้องดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดอย่างเข้มงวด ในช่วงปี 2554  ทั้งนี้กลุ่มประเทศในยุโรปที่เป็นผู้นำทางด้าน

  

     ข้อมูลจาก Trendwatching.com ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันในปี 2011 เกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย จากกลุ่มตัวอย่าง 12,000 คน ต่อคำถามว่าอะไรคือแรงจูงใจในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นต่างๆ คำตอบที่ได้คือความรู้สึก "ภาคภูมิใจ" ที่พวกเขาได้เป็นผู้ส่งข้อมูลดีๆ ไปให้คนอื่นซึ่งแม้แต่เขาเองก็อาจไม่รู้จักด้วยซ้ำ

 

 

1. ท่องเที่ยวไทยในเวทีโลก
     การจัดอันดับความนิยม ความโดดเด่น ด้านการท่องเที่ยวในเวทีต่างๆของโลก เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและถือว่าเป็นหมุดหมายแห่งความสำเร็จ จากการประมวลข้อมูลตลอดปี 2555 พบว่า ไทยได้กวาดรางวัลในหลากหลายประเภท อาทิ